samfundspartnerskab samfundspartnerskaber samfundspartnerskaberne

Innovationstoget sat i gang

Af Lia Leffland, direktør, Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) og Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen

Som en del af forhandlingerne om fordelingen af næste års 859 millioner i forskningsreserven bliver der truffet beslutning om, hvilke samfundspartnerskaber for innovation den nye innovationsfond skal i gang med til næste år.

Men hvad kræver det at gøre samfundspartnerskaberne succesfulde? Det kræver, at de ikke blot bliver til gavn for store forskningsaktive virksomheder, men at også små og mellemstore danske virksomheder kan indgå i og få gavn af samfundspartnerskaberne.

Derfor glæder det GTS og ATV, at der i lovudkastet til Danmarks Innovationsfond står, at ”Fonden skal understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder”. For der er ikke tvivl om, at mange små og mellemstore virksomheder har et uforløst potentiale for at skabe nye innovative produkter og flere arbejdspladser.

Det er senest dokumenteret i en rapport fra Styrelsen for Forskning og Innovation, som har identificeret en række mellemstore danske industrivirksomheder, der har succes med at producere i og eksportere fra Danmark i både krise- og væksttider. Rapporten viser, at det er sket gennem udvikling af service, kundetilpasning, fleksibilitet og innovation af nye standardiserede nicheprodukter. Der er blandt denne type virksomheder og deres lige i andre brancher et betydeligt vækstlag af innovative små og mellemstore virksomheder. Derfor skal samfundspartnerskaberne også være et springbræt for disse virksomheder.

Men det kræver, at det bliver attraktivt for dem at deltage i samfundspartnerskaberne. Vi anbefaler derfor, at der i den enkelte satsning bliver afsat øremærkede midler til kortere SMV-rettede projekter. Samtidig skal der udvikles forskellige modeller for samarbejde, så virksomhederne kan hoppe af og på undervejs i takt med, at de kan profitere af samfundspartnerskaberne. Det er også nødvendigt at se på, hvordan offentligt indkøb kan spille en rolle som ”fødselshjælper” for nye produkter og services fra små og mellemstore virksomheder.

Der er brug for at udnytte potentialet blandt små og mellemstore danske virksomheder. Det er derfor grundlæggende vigtigt fra en start at have en plan for, hvordan små og mellemstore virksomheder bliver en del af samfundspartnerskaberne. Hvordan det kan gøres bedst muligt, vil GTS og ATV gerne give yderligere indspil til.

Dette debatindlæg blev med undtagelse af en mindre ændring af indledningen bragt i JP lørdag d. 26. oktober 2013.