publikationen

Innovationspresset på danske virksomheder og GTS-institutternes markedspotentiale

I denne publikation kan du læse GTS-nettets anbefalinger samt en baggrundsanalyse.

Publikationen har to dele:

  • Innovationspresset på danske virksomheder – GTS-nettets anbefalinger
  • GTS-institutternes markedsposition og potentiale – baggrundsanalyse udført af Center for Analyse og Erhvervsfremme på Teknologisk Institut.

Analyserne viser, at de danske virksomheder kan deles op i to nogenlunde lige store grupper: Dem der er udsat for et moderat eller stort innovationspres, og dem der er udsat for et mindre innovationspres.

GTS mener derfor, det er nødvendigt at differentiere synet på danske virksomheder og især SMV’ere i tilrettelæggelsen af fremtidens innovationsindsats.

Læs publikationen “Innovationspresset på danske virksomheder GTS-institutternes markedsposition og potentiale” (PDF)