Innovationsnetværk Danmark i vækst

2016 viste betydelig vækst i innovationsnetværkenes aktiviteter, antallet af deltagere og virksomhedernes udbytte. Det fremgår af Innovationsnetværk Danmarks Performance Regnskab, som for nyligt blev udgivet.

Øget deltagelse i innovationsnetværk

Innovationsnetværk Danmark råder over 22 faglige netværk med hver sit sekretariat, som søger at bygge bro mellem videninstitutioner og erhvervsliv gennem formidling, matchmaking, samarbejdsprojekter og internationalisering.

I 2016 deltog samlet set 11.110 virksomheder i netværkenes aktiviteter. Det er en markant stigning i forhold til tidligere år, hvor virksomhedsdeltagelse i perioden 2012-2015 har ligget relativt stabilt på omkring 7.500 virksomheder. Det indikerer at Innovationsnetværkene er blevet et kendt instrument, der tjener som indgang til innovationsfremmesystemet for mange danske virksomheder.

Netværkene har i 2016 også set en mindre stigning i antallet af dedikerede virksomheder, som udgør ca. 25 pct. af netværkenes samlede virksomhedsdeltagere. En dedikeret virksomhed indgår i mere formaliseret samarbejde med netværkene fx ved projektdeltagelse eller særligt medlemsbidrag. Netværkene har således været i stand til at nå ud til et stort antal virksomheder og samtidig skabe tættere relationer til en væsentlig andel af dem.

Performanceregnskabet byder videre på en vurdering af virksomhedernes konkrete udbytte, målt på forskellige parameter. Også på dette punkt er der fremgang i forhold til samme opgørelse de tidligere år.

Du finder årsrapporten her