Innovationsnetværk 2019-2020

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) har offentliggjort et opslag om bevilling til innovationsnetværk for perioden 2019-2020. Det er SIU, der vurderer de indkomne ansøgninger og udvælger de ansøgere, som i 2019 og 2020 skal drive innovationsnetværk i Danmark . 

Innovationsnetværk udgør en landsdækkende platform til fremme af relationer og dialog mellem virksomheder og videninstitutioner og udvikler og vedligeholder således videnbroer i hele Danmark.

Ansøgningsfristen er mandag den 14. maj 2018 klokken 12.

Det forventes, at ansøgere modtager afgørelse senest den 15. juli 2018.

Der afholdes informationsmøde den 28. februar klokken 11-13 i Bredgade 43, 1260 København K – lokale A+B

Læs mere her