Grand Solutions

Innovationsfondens Grand Solutions for 2016

Innovationsfonden er nu klar med temaer og frister for ansøgninger til fondens største innovationssatsning Grand Solutions (tidligere Store Projekter)  i 2016.

Grand Solutions projekterne skal gennem forskning og innovation at finde løsninger på de største udfordringer i erhvervslivet og i samfundet generelt. Fokus er på forskning, udvikling og kommercialisering og samarbejder mellem flere parter i et offentlig-privat partnerskab er den typiske konstellation.

Temaer for Grand Solutions 2016

Kom til infomøder om Grand Solutions

Innovationsfonden inviterer i februar-marts potentielle ansøgere til en række informationsmøder, der vedrører de forskellige opslag. Arrangementerne vil foregå forskellige steder i landet. Som udgangspunkt er møderne åbne for alle interesserede, tilmelding kan dog i visse tilfælde være nødvendig. Se listen over infomøderne her

Nye retninglinjer og kriterier

Også retningslinjer og kriterier er blevet justeret i forhold til sidste år. Det drejer sig bl.a. om væsentlige ændringer til ansøgningsskemaerne til fase 1 og 2 af ansøgningsrunden. Derfor opfordres ansøgere til at logge på ansøgningssystemet e-grant i god tid inden deadline – det vil gøre udarbejdelse af ansøgningen lettere at målrette. Læs mere i PDF