Individuel datakontrol gavner også virksomheder og stat

Data kan berige vores hverdag og vores samfund – også uden at det enkelte menneske mister kontrollen over sine egne data og dermed liv, hvis det gøres rigtigt.

Tænk, hvis alle data om ens vand- og energiforbrug blev parret med ens cykelruter og bilkørsel. Måske kunne man konkurrere med sine venner om at være mest miljøvenlig og blive endnu bedre til at spare på vand, el, og brændstof. Eller hvis ens termostater derhjemme kunne blive samkørt med vejrdata, så ens hjem altid var opvarmet og ventileret efter vejrforholdene. Måske endda tilført ens lokationsdata og data fra ens kalender, så husets temperatur blev optimeret efter, hvad man selv og familien personligt befinder sig bedst med?

Mulighederne med data er som bekendt mangfoldige. Data kan berige vores hverdag og vores samfund – også uden at det enkelte menneske mister kontrollen over sine egne data og dermed liv, hvis det gøres rigtigt. For forskellen på ovenstående scenarier i dag og i den ‘rigtige’ model er, at i dag sidder virksomhederne ofte på og kontrollerer vores data, mens den demokratiske og europæiske model er, at det er dig, som sidder og styrer dine datas dashboard, og dig der har gavn af kunstig intelligens og maskinlæring til at orientere dig i den digitale verden.

MyData arbejder for at give os kontrol over vores data

Den globale bevægelse MyData arbejder netop for at sikre individuel datakontrol. Ikke kun for at beskytte individers privatliv, men lige så meget for, at individer kan aktivere egne data og selv få gavn af dem. Men individuel datakontrol er absolut ikke lig med, at virksomhederne og staten ikke også kan tjene eller spare penge på vores data.

En af de virksomheder, der virkelig har forstået MyData-ideen, er det franske kundeejede forsikringsselskab MAIF. Det har ikke selv adgang til kundernes data. Det har kun kunderne. MAIF har investeret i en sikker cloudtjeneste, Cozy, hvor selskabets kunder kan opbevare og kontrollere deres data og give MAIF adgang til dem, når de vælger dette. MAIFs fokus på privacy og dataetik er begyndt gøre en økonomisk forskel.

Digital tillid til virksomheder

Fra en virksomheds synspunkt er der mange fordele ved at overlade kontrollen over data til kunden:

  • Virksomheden sidder ikke på data og dermed ikke på risikoen for hacking.
  • Det er tillidsskabende. Mange kunder er skeptiske over for virksomheders brug af data. Et stort flertal er fx imod, at virksomheder tjener penge på deres data, eller bruger det til målrettet markedsføring.
  • Der kan udvikles nye tjenester, som beskrevet i scenarierne. De vil tiltrække nye, især yngre kunder og fastholde eksisterende kunder. De bedste data en virksomhed kan bruge, er data direkte fra kunden, og når kunden har kontrol over egne data, vil kunden også sikre, at data er sande og opdaterede i forhold til at bruge nogle af de nye tjenester.

Der er en spirende forståelse for,  at modellen hvor individet har kontrol over egne data skaber digital tillid til virksomhederne bag tjenesterne, fordi virksomhederne ikke virker påtrængende på kunder, der ikke ønsker deres reklamer. I stedet kan virksomhederne koncentrere sig om at tiltrække de kunder, der rent faktisk ønsker deres produkter og ydelser.

Læs mere her