FoU

Hvorfor køber virksomheder FoU eksternt?

De seneste år er der sket en betydelig stigning i de forskningsaktiviteter, som virksomheder køber sig til. En ny analyse fra Styrelsen for Forskning og Innovation udarbejdet af Teknologisk Institut giver et indblik i danske virksomheders motiver for køb af ekstern forskning og udvikling (FoU). Mangel på viden og kompetencer i virksomheden er det vigtigste motiv for køb af ekstern FoU.

Mangel på viden og kompetencer

Ifølge analysen er det ikke udsigten til færre omkostninger, der er afgørende, når danske virksomheder outsourcer FoU-opgaverne. Kun 6% af de virksomheder, som køber FoU, siger, at de outsourcer FoU, fordi: ”forskningsaktiviteterne kan købes billigere andre steder”. Derimod svarer godt halvdelen af virksomhederne, at mangel på viden og kompetencer i virksomheden er det vigtigste motiv for at købe FoU eksternt.

Adgang til den bedste viden

”I GTS-nettet arbejder vi målrettet på at tilpasse vores ydelser efter behovene i dansk erhvervsliv. Med udgangspunkt i den teknologiske infrastruktur kan GTS-institutterne fx tilbyde specialistservices, der gør det nemt og hurtigt for danske virksomheder at få udviklet, testet og certificeret produkter. Disse GTS ydelser kan indgå i udviklingsforløbet eller som et led i at opfylde aktuelle krav fra kunder eller myndigheder. Herudover betyder GTS-nettets internationale aktiviteter, at GTS-institutterne kan koble virksomhederne med specialistviden uden for Danmark i de tilfælde, hvor viden ikke findes herhjemme,” siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Analysen viser, at danske virksomheder tillægger det fortsat stor betydning at opbygge egne FoU-kompetencer, men på visse områder vil andre virksomheder eller forskningsmiljøer, herunder GTS-institutterne, besidde den unikke eller specialiserede viden, som virksomhederne efterspørger. Virksomhedernes køb af FoU handler derfor mere om arbejdsdeling og adgang til den bedste viden end om at finde den billigste viden.

FoU er vigtigt for virksomhedernes præstation

Virksomhedernes FoU-aktiviteter er vigtige for deres resultater. Virksomheder, der hverken køber eller selv udfører FoU, har siden 2005 haft en lavere værditilvækst per ansat end andre virksomheder. Virksomheder med stort fokus på FoU er gennemsnitligt mere eksportorienterede end andre virksomheder. For eksempel stammer 40% af omsætningen hos virksomheder med ”både egen og købt FoU” fra eksport.

Læs det hele på UFM.dk