Trafikstøj er et stort problem for vores sundhed. Indenfor er vi delvist skærmet mod støjen, men vinduer er normalt et svagt punkt. Derfor er der meget at komme efter, når det gælder lydisolerende vinduer.

I 2018 udgav WHO rapporten ”Environmental Noise Guidelines for the European Region”, som dokumenterer, at støjen udgør et alvorligt helbredsmæssigt problem. I marts 2020 udgav det Europæiske Miljøagentur, EEA, rapporten ”Environmental noise in Europe – 2020”, som viser, at støjforureningen stadig stiger.

Der er således al mulig grund til at gøre hvad man kan, for at mindske støjgenerne.

Stor forskel på vinduers støjreduktion

Boligens vinduer er vigtige for at lade lys og luft komme ind i boligen. Samtidig er vinduerne et vigtigt element i forhold til varmeisolering af boligen og lydisolation mod udefrakommende støj. Yderligere er der ofte arkitektoniske udtryk, der skal tages højde for i forbindelse med valg af vinduer.

Den største del af trafikstøjen kommer som regel ind i boligen igennem vinduerne. Der er helt op til 20 dB forskel på, hvor godt en vinduesløsning dæmper støjen, hvilket ofte overses. Til sammenligning vil en reduktion på 10 dB føles som en halvering af støjen. Der er således virkelig noget at komme efter.

Lydruder med flere lag glas og lydlaminat

Når et vindue skal skiftes til et støjdæmpende vindue, er det oplagt at installere et vindue med en lydrude.

Et almindeligt vindue monteret med ”lydruder” kan i praksis dæmpe alt imellem 29 dB og 39 dB. Ved at støjisolere vinduerne, får man i de fleste tilfælde også en bedre varmeisolering. Det modsatte er imidlertid ikke altid tilfældet.

En lydrudes opbygning er typisk karakteriseret ved, at den består af to eller tre lag glas. Glastykkelserne skal være forskellige, og afstanden mellem glassene skal være så stor som mulig.

Forsatsløsninger bevarer udtrykket af ældre boliger

I ældre ejendomme, hvor der er behov for at øge eksisterende vinduers lydisolation og samtidig bevare vinduets arkitektoniske udtryk, er forsatsvinduer en oplagt løsning. Herudover kan forsatsruder reducere udefrakommende støj væsentligt, samt give god varmeisolation.

Afstanden mellem det almindelige vindue og forsatsløsningen gør, at støj fra gaden har svært ved at slippe ind, og varmen har svært ved at slippe ud. Det skyldes, at vekslingen mellem fast materiale og luft, som støjen skal passere, reducerer støjen.

Grundlæggende består en forsatsløsning af en ekstra rude monteret på indersiden af det almindelige vindue. Forsatsvinduer findes i et hav af materialer, tykkelser og udseender, og kan tilpasses til at matche udseendet af det eksisterende vindue.

I en støjplaget ejendom står mange bygningsejere i overvejelsen mellem at bevare de originale vinduer eller skifte til nye lydvinduer. Her er det vigtigt at overveje potentielle fordele ved at bevare de originale vinduer og benytte forsatsruder, herunder en potentielt meget effektiv støjreduktion, holdbarhed, fordelen ved ikke at skulle udskifte hele vinduet, æstetik mv.

Nye vinduestyper kombinerer udluftning og støjdæmpning

I 2007 udsendte Miljøstyrelsen nye vejledninger for bl.a. trafikstøj. Her er der – i områder med stor støjbelastning – også krav til det indendørs støjniveau med åbne vinduer.

Kravene skal sikre mulighed for luftskifte, uden det indendørs støjniveau bliver alt for højt. Det har ført til innovation på nye vinduestyper, bredt kaldet ventilationsvinduer.

Det mest anvendte ventilationsvindue bliver også kaldt ”russervindue”, da princippet stammer fra Rusland. Her var funktionen oprindeligt at forvarme udeluften i vinterperioden, inden den kommer ind i bygningen.

Et russervindue er opbygget som en dobbelt vindueskonstruktion med relativt stor afstand mellem det udvendige og det indvendige vinduesparti. Ofte placeres lydabsorberende materiale langs sider, top og bund i mellemrummet mellem vindueselementerne.

Vinduer er væsentlige for støjreduktion i boliger

Som denne artikel har beskrevet, kan der gøres meget for at reducere støjen i vores boliger ved at optimere på vinduerne, så de dæmper støjen optimalt.

Der arbejdes forsat på at udvikle mere støjdæmpende vinduer, og på at måle vinduers støjdæmpende egenskaber bedst muligt.

Du kan læse mere i den fulde artikel her

Foto: FORCE Technology