Hvordan gik det GTS-nettet i 2017?

Performanceregnskab for GTS-net 2018 er netop udkommet. Regnskabet giver traditionen tro en status på centrale nøgletal og aktiviteter krydret med en masse eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med dansk erhvervsliv. 

I kapitlet med virksomhedscases kan du bl.a. læse om, hvordan BM Silo har samarbejdet med Teknologisk Institut om at implementere robotter:”Start med et pilotprojekt med udvalgte medarbejdere. Gør jer nogle erfaringer og tag imod al den sparring I kan få eksternt” lyder opfordringen fra CEO i BM Silo, Dorte Martinsen i casen ”Siloproducent fik succes med robotter”.

Læs også om, hvordan den teknologiske infrastruktur på FORCE Technology har åbnet op for, at vejeceller fra Eilersen Electric A/S kan sælges i Mexico.

”Et certifikat fra FORCE Technology skaber troværdighed om kvaliteten af vores produkter. Derfor understøtter adgangen til den viden og de kompetencer, vi finder hos FORCE Technology vores mulighed for at sælge vores produkter på eksportmarkederne”, lyder det fra Frederik Juul Eilersen, General Manager i Eilersen Electric A/S i casen ”GTS-infrastruktur åbner døren til Mexico.

Eller læs om, hvordan et forskningsprojekt med Bioneer blev affyringsrampe for opstartsvirksomhed.

”For ti år siden gav et forskningsprojekt med Bioneer mulighed for, at jeg kunne flytte ind i deres laboratorier i en toårig periode. Her kunne jeg under de bedste betingelser videreudvikle på mine bioreaktorer”, fortæller Per Stobbe, CEO i CerCEll.

Stabil, men dynamisk udvikling

”Tallene viser generelt set, at GTS-nettet har haft en stabil udvikling de sidste fem år. Bag overfladen gemmer sig dog en dynamisk udvikling, hvor GTS-institutterne løbende tilpasser sine aktiviteter takt med, at nye teknologiske muligheder opstår og virksomhedernes behov ændrer sig”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Den største ændring i perioden er faldet i øvrig FoU-omsætningen (Fra 463 mio, kr. i 2013 til 320 mio. kr. i 2017), der bl.a. kan forklares ved strukturelle ændringer i det danske innovationssystem med oprettelsen af Innovationsfonden i 2014, der betød, at en række af de virkemidler, som GTS-institutterne var meget aktive i, forsvandt. Det gjaldt bl.a. videnkuponer og innovationskonsortier.

”Men udviklingen hænger også sammen med, at der er kommet færre midler at søge om. Fx tilførte Globaliseringspuljen frem mod 2012 ekstra midler til området, som nu er opbrugt. Samtidig er kampen om midlerne intensiveret både herhjemme og i Europa. Da GTS-institutterne i FoU-projekterne i særlig grad har fokus på, at ny viden udviklet i projektet bliver til gavn for mange virksomheder og ikke blot de virksomheder, der direkte deltager i projektet, er det vigtigt, at GTS-institutterne også i fremtiden er dybt involveret i forsknings- og udviklingsprojekter”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Centrale nøgletal

  • I 2017 var den samlede omsætning i GTS-nettet på 3.6 mia. kr. Der var en stigning i den udenlandske, kommercielle omsætning på 3,6 pct. og en stigning i resultatkontrakter på 13 pct. i forhold til året før. Omvendt var der et fald i øvrig FoU på 11 pct. og et fald i den danske, kommercielle omsætning på 2,8 pct.
  • I 2017 havde GTS-nettet 19.139 unikke, danske kunder. Af dem var 16.167 private virksomhedskunder; 1.816 var privatpersoner og foreninger – og 1.156 var offentlige institutioner og virksomheder.
  • Cirka 9 ud af 10 af de unikke, danske kunder er små og mellemstore virksomheder.
  • 78 pct. af kunderne køber ydelser for under 25.000 kr. og 1 pct. af kunderne køber for mere end 1. mio. kr.
  • GTS-institutterne indgik i 719 danske og udenlandske forsknings- og udviklingsprojekter og havde 1.145 samarbejdsrelationer til forskningsinstitutioner i ind- og udland.
  • GTS-nettet havde 32.800 kursister og 6.000 kursuskunder i Danmark.

Hent eller få tilsendt performanceregnskabet

Du kan hente Performanceregnskab for GTS-net 2018 som en pdf-fil her, eller du kan få tilsendt et trykt eksemplar ved at skrive antal og adresse til: info@gts-net.dk