Hvordan får man mest innovation for 650 mio. kroner?

Debatten er allerede godt i gang på www.bedreinnovation.dk, hvor du også selv kan komme med input og være med til at præge, hvilken ny viden der skal gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige. De bedste idéer bliver spillet ind i GTS-institutternes arbejde i de kommende år, så grib muligheden og giv din mening til kende mens du kan.

GTS-institutternes forslag til, hvad der skal udvikles på i de kommende år ligger fortsat til åben diskussion på www.bedreinnovation.dk, hvilket de vil gøre indtil d. 31. maj i år. Indtil da vil virksomheder, erhvervsorganisationer, offentlige myndigheder og alle andre interesserede aktører have rig mulighed for at diskutere og udvikle de bedste idéer i et åbent forum.

Nye teknologiske serviceydelser skal udvikles

Inden udgangen af 2018 skal Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte indgå kontrakter for op imod 650 mio. kroner med de danske GTS-institutter. Midlerne skal bidrage til at støtte opbygningen af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv og i særdeleshed de små og mellemstore virksomheder.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vil i sin prioritering af resultatkontraktmidlerne lægge vægt på de synspunkter og den feedback, som gives via hjemmesiden, og der er derfor god grund til at deltage aktivt.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til BedreInnovation.dk eller vil vide mere om GTS-institutternes resultatkontraktproces, kan du kontakte chefkonsulent Kåre Nordahl Larsen, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, knj@ufm.dk, tlf. 7231 8430 eller chefkonsulent Le Lindberg, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, lli@ufm.dk, tlf. 7231 8076.

Mere information på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Twitter

Følg med på Twitter under hashtag’et: #bedreinnovation