Hvordan får vi forskning ind i alle virksomheder?

Af Christine Antorini, formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg og Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen

Uddannelses- og Forskningsministeriet har kortlagt erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling. Analysen viser, at antallet af danske virksomheder, der har udført egne forsknings- og udviklingsinvesteringer, skønnes at være faldet med 28 pct. mellem 2009 og 2015. Ydermere viser kortlægningen, at blot 64 store virksomheder står for en stigende andel af erhvervslivets samlede forskningsinvesteringer, så de i 2015 stod for 56 pct. af alle forskningsinvesteringerne.

Det skal og kan vi gøre meget bedre i et højteknologisk produktionsland som Danmark. Ikke mindst set i lyset af at samme analyse viser, at FoU-aktive virksomheder opnår en markant årlig produktivitetstilvækst, når de indgår i et forskningssamarbejde med fx et Godkendt Teknologisk Service (GTS)-institut og et universitet.

Når nu fordelene ved at foretage investeringer i forskning og udvikling er så indlysende, hvorfor holder især de mindre virksomheder sig så tilbage? Måske er det ikke så mærkeligt. Teknologi bliver udviklet i et stadig stigende tempo, og det kan være svært at følge med i de mange nye muligheder. Desuden er det ofte både dyrt og usikkert at investere i ny teknologi.

Udvikling kræver gode rammer

Innovation og teknologiudvikling er en styrkeposition for dansk erhvervsliv. Lad os give et par eksempler: BM Silo har eksporteret siloer siden 1972, og en nylig automatisering af siloproduktionen betyder, at virksomheden også i fremtiden kan tilbyde konkurrencedygtige produkter i en høj kvalitet. Når det handler om innovation, har Dorte Martinsen, CEO i BM Silo, et godt råd til andre virksomheder ”Spring ud i det. Gør jer nogle erfaringer og tag imod al den sparring, I kan få eksternt”. For BM Silo har det bl.a. handlet om et tæt samarbejde med robotspecialister fra Teknologisk Institut.

Desværre er der i dag for få virksomheder, der følger dette råd.

Vi har en fælles forpligtelse til at gøre det nemmere for danske virksomheder at anvende ny teknologi til at udvikle fremtidens innovative og konkurrencedygtige produkter og processer. For det kræver gode rammer og nem adgang til viden og teknologi, hvis danske virksomheder skal matche de dygtigste virksomheder i verden.

Lad os give et eksempel mere. AH Metal Solutions med 45 medarbejdere producerer hvert år mere end 1.5 mia. komponenter til mediko-industrien. Disse komponenter er produceret næsten uændret siden starten af 80’erne. Den produktudvikling, der har fundet sted, har virksomheden selv stået for. Men et Innovationstjek fra en af GTS-institutternes teknologispecialister for nogle år siden banede vejen for et samarbejde med forskere på Danmarks Tekniske Universitet. Siden er det blevet til flere både danske og europæiske forskningsprojekter. Virksomheden har øget sin produktion af komponenter med 30 procent og styrket virksomhedens konkurrenceevne.

Der kan gøres mere

For at sætte gang i en dialog om, hvordan vi skaber de bedste betingelser for fremtidens videregående uddannelser og forskning, fremlagde Socialdemokratiets dialogforum for videregående uddannelser og forskning først i juni måned publikationen ”Vi lever af viden i Danmark”. Her har virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter kommet med forslag til, hvordan vi styrker fremtidens vidensbro mellem forskning og virksomhederne. Vi har allerede i dag ting, der fungerer godt. Men vi kan gøre mere, og her er nogle af ideerne.

Vi kan etablere faciliteter, hvor SMV’er kan afprøve og få viden om mulighederne i de nye 4.0 teknologier. Det kan ske med inspiration fra de svenske ”Testbed” eller de tyske ”Industri 4.0 kompetencecentre”

Vi kan udvikle ”Fast-Track” kursusforløb især inden for digitale og tekniske kompetencer i et samarbejde mellem fx erhvervsakademier, professionshøjskoler, ingeniøruddannelserne og GTS-institutter, der sikrer, at virksomhedernes medarbejdere bliver opdateret med den nyeste viden, der kan bruges direkte i egen virksomhed.

Vi kan styrke samarbejdet på tværs af aktørerne i innovationssystemet, så der ikke opbygges parallelle kompetencer, men i stedet videndeles med fokus på, hvad der er mest optimalt for virksomhederne. Og i den forbindelse vil det også være oplagt med en børs for innovations-infrastruktur, der skal gøre det lettere at få adgang til hinandens anlæg og udstyr fx til test af nye højteknologiske produkter og produktionsprocesser.

Det er forskning og udvikling, der har bidraget til nogle af de største danske eksportsuccesser. Derfor er der brug for en stærk teknologisk vidensbro helt ud i den enkelte virksomhed. Vi skal igen se uddannelse og forskning som en investering i Danmarks fremtid og ikke en udgift. Det er dygtige medarbejdere og viden i anvendelse, Danmark skal leve af i fremtiden.

(Oprindeligt bragt i Børsen d. 7/8 2018)