Hvad er konsekvenserne af sedimentspild?

DHI hjalp Øresundsbro Konsortiet med at sikre, at den faste forbindelse over Øresund ikke ødelagde vandstrømmen mellem Nordsøen og Østersøen. Desuden udførte DHI overvågning af det lokale plante- og dyreliv for at sikre, at sediment-faner ikke ville påvirke det negativt.

For at hjælpe Øresundsbro Konsortiet med at overholde de meget strenge og juridisk bindende miljøkrav til den kombinerede bil- og togforbindelse mellem Danmark og Sverige opstillede DHI avancerede hydrodynamiske modeller med henblik på at vurdere og optimere udformningen af de forskellige elementer.

DHI opstillede også en række målestationer til måling af vandstand, vandstrømme, saltholdighed, temperatur og andre variable for at skaffe data til de numeriske modeller. Ud over at modellere vandkvalitet gennemførte DHI desuden ved hjælpe af fjernmåling en bred vifte af feltundersøgelser af plante- og dyrelivet.

Overvågningen blev iværksat for at sikre, at ålegræs er i stand til at overleve den øgede blokering af lyset, som er forårsaget af sedimentfaner. DHI forsynede Øresundsbro Konsortiet med et modelleringsværktøj, der kan forudsige konsekvenserne af sedimentfaner for biomassen i ålegræs.

Ved hjælp af dette værktøj var konsortiet i stand til at håndtere opmudringen under hensyntagen til de påviste følgevirkninger. Dette gjorde det muligt for entreprenørerne at øge opmudringsintensiteten under projektforløbet og dermed færdiggøre arbejdet seks måneder tidligere end planlagt.

Læs mere og find kontaktperson for yderligere information på DHI’s hjemmeside

Læs mere om DHI