projektide

Horizon 2020: Har du en grøn projektide?

Bæredygtighed og grøn udvikling er nogle af de helt grundlæggende mål for EU, også når man taler om de projekter, der får støtte via Horizon 2020. Mere end en ud af tre euro i Horizon 2020 går til grønne projekter. Derfor er det vigtigt at tænke grønt, når man skriver sin ansøgning.

35% af det samlede Horizon 2020-budget er øremærket til projekter, der adresserer klimaudfordringer, mens hele 60% går til projekter, der i en eller anden grad bidrager til bæredygtig udvikling.

Flere ansøgningsmuligheder for den grønne projektide

Og det er langt fra alle disse penge, der er øremærket til den særlige Klima-udfordring i Horizon 2020. Faktisk er hovedparten budgetteret uden for dette særlige område. Har man en projektidé, der handler om klimaudfordringer, miljø og bæredygtighed, kan det derfor være en god idé at løfte blikket og ikke kun søge relevante opslag i det mest nærliggende delprogram i Horizon 2020: Klima-udfordringen. Det kan være, at man finder noget, der passer ind i et af de mange andre delprogrammer i Horizon 2020.

Et direkte eller indirekte grønt krav i opslaget

Ofte vil det stå i opslagsteksten, hvis der er særlige krav om at tænke grøn udvikling, klima og bæredygtighed ind i sit projektforslag. Men også, når man skriver ansøgninger til opslag, hvor det ikke står udtrykkeligt, kan det være en god ide at overveje, om projektet kan bidrage til denne dagsorden.

Selvfølgelig skal det være relevant i forhold til projektideen og opslaget også at inddrage aspekter, der berører klima, miljø og bæredygtighed. Men måske er der blot tale om, at man skal udvide sit perspektiv lidt for at se muligheder for at påvirke økonomisk, social eller naturlig bæredygtighed eller for at se, at der faktisk kan være en effekt i forhold til klimatilpasning eller udledning.

Læs mere på UFM