Homeland Security konference

Innovationsnetværkene CenSec og Inno-Pro holder konference om cybersikkerhed med danske og internationale repræsentanter fra forskningsverdenen, industrien og myndighederne. Udover diverse oplæg og paneldebatter vil deltagerne udstille deres cybersikkerhedskapaciteter og kompetencer i forbindelse med konferencen. 

Konferencen foregår på Hotel Legoland i Billund den 15. november kl. 09.00-18.00, og du kan bl.a. møde eksperter fra DBI, Alexandra Instituttet og FORCE Technology.

Det gennemgående tema er cybersikkerhed, og formålet med konferencen er for det første at skabe rammer og nye muligheder for myndigheds- og forretningsefterspurgt forskning inden for cybersikkerhed. For det andet at matchmake og bygge bro mellem videninstitutioner og virksomheder for at ”løfte innovationshøjden” i de danske virksomheder med det formål at skabe øget konkurrenceevne til gavn for vækst og jobskabelse i Danmark.

Konferencens temaer strækker sig fra ”Safe Internet of Things” over ”Human Factor/Social Engineering” og ”Organisational Resilience and Recovery after Attack” til “Future demands in cyber security product and service market”.

Mere information

Programmet kan ses her

Læs mere om CenSec her

Læs mere om Inno-Pro her