Højere fart på den digitale videnbro

Alexandra Instituttet har sat gang i to initiativer, der skal udbrede anvendelsen af IT i dansk erhvervsliv. Begge initiativer har fokus på bedre udnyttelse af big data på tværs af brancher og at sikre nem adgang for SMV’er til maskinlæring og kunstig intelligens. 

Af Daniel Boberg, konsulent i GTS-foreningen

Udbredelsen af IT skaber en kolossal vækst i mængden af opsamlede data. Det kan være data i produktionsapparater, i webbaserede systemer, i smartphones eller sensorer i bygninger eller hele byer. Problemet er, at alt for få ved, hvordan de skal udnytte data til at skabe nye produkter og services. Det er kun mindre end tre procent af de opsamlede data, der bliver analyseret og omsat til reel værdi for virksomhederne.

”Vi ser ofte, at folk mener, at data har en værdi i sig selv. Det har de ikke. Data har først værdi, når de bliver brugt til noget fornuftigt” fortæller Anders Kofod-Petersen, vicedirektør i Alexandra Institut.

Den gode nyhed er, at big data derfor gemmer på et stort uudnyttet potentiale for innovation og vækst i Danmark. Det er netop en ambition om, at bringe opsamlet data i spil i virksomheder og samfund, der er baggrunden for, at Alexandra Instituttet har sat gang i initiativerne: Danish Center for Big Data Analytics driven Innovation (DABAI) og Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens.

Cases skal skabe nye IT-værktøjer

Danish Center for Big Data Analytics driven Innovation (DABAI) har til formål at gøre det nemmere for dansk erhvervsliv at udnytte mulighederne i big data. Samfundspartnerskabet involverer udover Alexandra Instituttet private og offentlige virksomheder samt universiteter. Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger og cases, vil projektdeltagerne udvikle metoder og værktøjer, der baner vejen for en bredere anvendelse af big data.

”Sammensætningen i projektet gør det muligt at arbejde med casene på tværs af forskningsdomæner. Samtidig betyder det tætte samarbejde med virksomhederne, at udviklingen bliver forretningsorienteret, og løsningerne kan implementeres hurtigt. Det er ikke et projekt, som har til formål at forske i løsninger, som måske kan anvendes om 20 år. Målet er at få løsninger, der kan anvendes nu”, forklarer Anders Kofod-Petersen.

Omfanget af deltagere i projektet er unikt og med et budget på 117 mio. kr. over fire år er det samtidig et af de største på sit område. Alexandra Instituttet bidrager med sin IT-domæneviden, sine stærke kompetencer inden for forskning og udvikling, forretningsudvikling og sin rolle som leverandør af teknologisk service til dansk erhvervsliv. Derudover kan GTS-instituttet i kraft af sin almennyttige rolle påtage sig en rolle som uvildig projektleder.

”GTS-rollen er vigtig i denne type konstruktion. Vores tætte kontakt til virksomheder gør os til en oplagt aktør, når forskningsorienterede universiteter skal samarbejde med anvendelsesorienterede virksomheder. Vi kan binde det hele sammen. Det er lykkes at få tre universiteter til at arbejde godt sammen og skabe tillid mellem virksomhederne. Derfor ser vi allerede nu de første resultater,” forklarer Anders Kofod-Petersen.

Deling af data og kontor giver nye forretningsmuligheder

Et andet eksempel på en aktivitet, Alexandra Instituttet har sat i gang, er Dansk Center for Kunstig Intelligens (DCKAI). Baggrunden for centret er, at mange af de metoder og værktøjer, der bliver udviklet til analyse af big data bl.a. ved anvendelse af kunstig intelligens, kan bruges på tværs af brancher og på en lang række områder. Da Danmark hovedsageligt består af små og mellemstore virksomheder, der ikke har adgang til store mængder data, har de ikke umiddelbart samme muligheder for at udvikle nye løsninger, som store virksomheder har. Derfor er en vej frem, at virksomhederne begynder at dele deres data.

Danske Center for Anvendt Kunstig Intelligens er et horisontalt kontorfællesskab, som primært er målrettet SMV’er, der gerne vil arbejde med kunstig intelligens, eller som allerede er i gang. Virksomhederne får adgang til en allerede kørende dataplatform, Alexandras AI-spidskompetencer samt andre virksomheder, der arbejder med de samme IT-udfordringer. Kontorfællesskabet bygger på andelstanken, hvor virksomheder skal mødes på tværs af brancher med det formål at accelerere deres udvikling ved at dele data.

”Andelstanken er lige så aktuel i en digital tidsalder, men i stedet for at dele mælk og kød, så skal vi dele data. Vi har ikke nogen Google i Danmark og får sandsynligvis heller ikke en, men vi har stor tillid og en stærk andelstradition. Derfor har danske virksomheder en unik mulighed for at slå sig sammen og dele deres data. Virksomhederne vil hver især få mere ud af at være med i en andelsforening og havde adgang til store datasæt end ikke at være med,” uddyber Anders Kofod-Petersen og fortsætter:

”Mange virksomheder bor i dag i vertikale kontorfællesskaber, der har fokus på domæne. Ideen med Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens er at samle virksomheder fra alle brancher, som arbejder med kunstig intelligens. Metoderne vil danne en fælles kerne mellem brancherne, fordi fra et metodisk perspektiv ser problemerne i de forskellige domæner nemlig ens ud. Med centret får virksomheder mulighed for at sætte sig sammen og putte deres data i en stor spand, køre på i en intensiv periode og udvikle ting, som optimerer deres produkter.”

En af de virksomheder, der er flyttet ind i centeret, er Euronome Analyzer, der er ekspert inden for analyse af digital kommunikation i virksomheder:

”For at videreudvikle vores produkt, har vi brug for softwareingeniører og eksperter inden for machine learning og kunstig intelligens. Dem får vi adgang til ved at blive en del af centeret. Centeret giver os et kick og et boost, som er umuligt at finde samlet andre steder”, siger adm. direktør i Euronome Analyzer, Ulrik Kirchheiner.

Ny viden skal hurtigere i spil

Anders Kofod-Petersen mener, at det er blevet en vigtig konkurrenceparameter inden for IT at få forskningen hurtigt på markedet. Det skyldes, at tidsgabet mellem forskning og anvendelsen på markedet bliver kortere og kortere.

”Traditionelt gik der mellem 20-30 år fra forskning til markedet. Nu er tidgabet blevet markant kortere. Skal Danmark bibeholde en højteknologisk front er det nødvendigt at satse på at opbygge excellent forskning og sørge for, at forskningen hurtigt bliver anvendelsesklar og kommer på markedet. Partnerskaber som Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens er med til at reducere gabet mellem forskning og marked”, uddyber Anders Kofod-Petersen

Udviklingen betyder, at Alexandra instituttet er blevet knyttet endnu tættere til universiteterne.

”Det er en helt bevidst strategi fra vores side, fordi vi er en i en branche med meget høj udviklingshastighed. Skal vi leve op til vores GTS-rolle om at bringe højteknologisk front i anvendelse i virksomhederne, så er vi nødt til at mødes med og være meget tæt på universiteterne. Vi kan ikke blive i vores egen lille verden,” fortæller Anders Kofod-Petersen.

Udviklingen betyder samtidig, at Alexandra Instituttet har været nødt til at anskaffe kompetencer inden for business, så de kan udvikle forretningsmodeller oven på deres domæneviden om IT.

”Nye teknologier, som selvkørende biler og robotter bryder helt med den store klassiske makroøkonomiske måde at tænke på og drive forretning. Derfor kan man ikke ændre, eller skabe en ny forretningsmodel uden at forstå teknologien – eller omvendt,” mener Anders Kofod-Petersen.

Fakta om DABAI

Alexandra Instituttet er projektleder. Herudover deltager KU, DTU og Aahus Universitet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Region Midtjylland samt virksomhederne Systematic, Visma, BusinessMinds. Desuden vil private og offentlige virksomheder deltage i case-aktiviteter i DABAI. Partnerskabet har fokus på tre domæner, Offentlige data, fødevareindustrien og it-baseret læring. DABAIs budget er på godt 117 mio. kr. dækker i første omgang en 4-årig periode fra februar 2016. Heraf er 45 mio. kr. finansieret af Innovationsfonden. En stor del af investeringen kommer fra private virksomheder. Læs mere her: www.dabai.dk

Fakta om Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens

I centeret kan en virksomhed købe én eller flere arbejdspladser kombineret med et klippekort til en basal rådgivningspakke omkring kunstig intelligens hos Alexandra Instituttet. Det gør centret tilgængeligt for SMV’er og startups med begrænsede ressourcer. I centeret har virksomhederne adgang til en teknisk platform til at opsamle data og skal dele data baseret på andelstanken.

Centeret er placeret i Univate på Søndre Campus ved Københavns Universitet. Læs mere her

Casen er en af ni cases, der har været bragt i publikationen “Den teknologiske videnbro – nu og i fremtiden“.