Byd den digitale tvilling velkommen

Forestil dig at samle et IKEA-køkken helt uden skænderi, fordi elementernes digitale model præcist fortæller, hvilke skruer du skal sætte i næste gang. Eller at din bil, båd eller dit hus har en præcis digital model, der kan fortælle, hvilken del, der trænger til en fysisk justering eller vedligehold. En sådan levende digital model af fysiske produkter kaldes typisk for en ‘digital tvilling’.

Den er grundlæggende et digitalt spejlbillede af et fysisk produkt, der fungerer ved, at sensorer og andet elektronik i produkterne via internettet sender data til skyen, hvor data kobles til en 3D-model af produktet. Med en visuel spejling af den digitale model bliver det dermed meget let at holde øje med status på vores smarte ting i realtid og betjene dem direkte. Det kan f.eks. ske via Augmented Reality (AR) på en App eller briller som HoloLens – teknologier, som man er bekendt med på Alexandra Instituttet. På denne måde kan man med en digital tvilling eksempelvis se lufttryk på en bils enkelte dæk eller el-forbruget i hver enkelt rum i en bygning.

Blandt de 10 vigtigste strategiske teknologitrends

Ud over at sikre husfreden, når man samler IKEA-køkkenet, så rummer perspektivet et stort potentiale inden for industrien. Via digitale tvillinger er det lettere at monitorere og styre både produktionsanlæggene og de producerede smarte produkter. Gartner kalder teknologien for en af de 10 vigtigste strategiske trends i 2017, og den vinder indpas i takt med at Internet of Things (IoT) bliver mere og mere udbredt.

Og hvorfor giver det så mening? Jo, fordi i stedet for at kigge på den digitale information om produktet som en masse tabeller og grafer, så ser du typisk modellen af den digitale tvilling i 3D med data vist i den kontekst, der svarer til konteksten på det fysiske produkt. Så man kobler CAD-model og IoT data sammen. Du kan se dit produkts performance lige nu, og hvordan det er koblet til andre komponenter og produkter. Du kan få sendt advarsler inden det er for sent. Det kan være live data f.eks. fra en vindmølles generator, vinger og performance lige nu, som du kan inspicere direkte på den digitale model, du har af vindmøllen.

Den kobling giver nye muligheder inden for monitorering og styring af smarte produkter, fordi man kan arbejde med et interface, der mapper digital information om produktet præcist med produktet. Den mapping gør det kort sagt nemmere for os at forstå de data, vi samler ind fra vores smarte produkter, fordi informationen fra dem ikke bare er en lind strøm af grønne tal på en skærm fra en database.

Software som beslutningsstøtte

For at data skal have den nødvendige værdi, er tid og sted afgørende for alt som vedrører opsamling af data. Altså, hvornår er der målt data på produktet, og hvor er de målt på produktet. Producerer du eksempelvis biler til hele verden, er der forskel på, hvordan de performer, afhængig af om de kører tæt på polarcirklen eller på ækvator. Men hvis de bliver smarte og kommer på nettet, kan de sende data retur om kontekst og tilstand. Dermed kan man analysere produkters performance i forskellige miljøer ved at sammenholde data fra digitale tvillinger koblet til de fysiske produkter i miljøet.

Læs videre her