Her er Danmarks største måleområde indenfor vakuumkalibrering

Vakuumkalibrering fra atmosfærisk tryk og ned til 10μPa gør FORCE Technology i Brøndby til det eneste laboratorie i landet, der kan udføre kalibrering i området fra atmosfærisk tryk ned til højt vakuum. Dette kommer især den danske industri til gavn, da både viden og ressourcer fastholdes i Danmark.

Måleområde på niveau med førende udenlandske kalibreringslaboratorier

I januar 2018 blev vakuumlaboratoriet hos FORCE Technology akkrediteret af DANAK på det udvidede måleområde indenfor vakuum, hvilket nu omfatter et absolut tryk fra 10μPa til atmosfærisk tryk, med en usikkerhed ned til 6μPa.

Måleområdet er i sig selv unikt i landet, men akkrediteringen gør, at laboratoriet i Brøndby også kommer på niveau med udenlandske referencelaboratorier og med direkte sporbarhed til den internationale primærnormal indenfor vakuum i Tyskland.

Unik national kompetence

Udvidelsen og akkrediteringen skaber dermed en unik national kompetence, som styrker den danske viden på området, fagligt som kommercielt – og det kommer især den danske industri til gavn.

Fagligt kan Danmark nu imødekomme en stigende efterspørgsel på viden på vakuumområdet og videregive denne viden til især medicinal- og fødevareindustrien, der har et stort behov for kalibrerede vakuummålere, men også uddannelsesinstitutioner, fremstillingsindustrien mfl.

Dertil bliver det også nemmere og hurtigere at kalibrere vakuummålere og -arbejdsnormaler, da det kan ske indenfor landets grænser, mod at de tidligere skulle sendes ud af landet til fx Tyskland eller Sverige.

Vakuum er i høj kurs i medicinal- og fødevareindustrien

Vakuummålere bruges oftest i forbindelse med frysetørringsprocesser.

Ved en frysetørringsproces udsættes fx medicinkomponenter eller fødevarer for meget lavt tryk i et frysetørringskabinet, så der dannes vakuum, og vandet trækkes ud af produktet. Dermed omdannes produktet til en meget tør tilstand og med mulighed for pulverisering til bl.a. medicinbrug.

I en frysetørringsproces er det derfor nødvendigt at kunne styre trykket med vakuummålere præcist, så produkterne frysetørres korrekt, hvilket kræver kalibrererede og nulstillede vakuummålere. Og da mange frysetørringsprocesser foregår ved højt vakuum, er udvidelsen af måleområdet en kærkommen udvikling, da vakuummålere nu kan kalibreres under de betingelser, de benyttes i på laboratorier i industrien.

Kurt Jørgensen, ansvarlig for metrologi hos pharmavirksomheden Chr. Hansen, fortæller om udvidelsen: ”Det nye måleudstyr på vakuum hos FORCE Technology giver os større sikkerhed for en høj nøjagtighed i kalibreringsprocessen af vores vakuummålere og dermed en højere sikkerhed for præcision i vores produktionsprocesser. Dertil øger det fleksibiliteten i vores opgaveløsning, at vi kan få kalibreret målerne lokalt, da ekspeditionstiden dermed kan holdes nede.”

Læs mere her

Foto: FORCE Technology