FORCE Technology har udviklet et værktøj til at lave GAP-analyser, så din virksomhed bliver klar til certificering i henhold til DS 21001.

Er din virksomhed leverandør af ydelser med et jernbanesikkerhedsmæssigt indhold til Banedanmark, skal I leve op til kravene i DS 21001. Men hvad betyder det for jer, og hvad skal I gøre for at leve op til de krav?

For at komme i gang, kan du hente FORCE Technologys værktøj til GAP-analyse, hvor du dels bliver præsenteret for kravene i standarden, dels får en fortolkning af kravene og hints til, hvordan kravene kan opfyldes. Lav vurdering af, hvor langt I er, og brug det som input til jeres arbejde.

FORCE Technology kan hjælpe

Du kan hente værktøjet til GAP-analysen ved at udfylde formularen på nedenstående link.

Som ekstra tillæg, modtager du også en liste over dokumentation, I som virksomhed skal vedligeholde, når I er certificeret.

Du kan læse mere og hente værktøjet her gratis

Foto: FORCE Technology