Har du en god idé inden for miljøteknologi?

Så vær opmærksom på, at der nu er åbent for ansøgninger om støtte til udvikling af miljøteknologi  igennem MUDP. Der bliver givet tilskud til både små og store projekter, der fremmer innovative og nytænkende ideer og projekter, der kan bidrage til en grønnere verden og danske arbejdspladser. 

Programmet har tre puljer:

  • a) Demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala (fyrtårnsprojekter)
  • b) Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter
  • c) Grøn Innovationspulje. De tre puljer giver til sammen både små og store virksomheder gode muligheder for at søge tilskud til projekter, hvor der udvikles, testes og demonstreres nye miljøteknologiske løsninger.

Søg inden for alle de områder som MUDP dækker

Der kan i 2018 indsendes ansøgninger indenfor alle de områder som MUDP dækker, herunder vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj.

Det er muligt at søge om tilskud til at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet.

Der bliver lagt vægt på,, at både miljø- og erhvervspotentialerne i MUDP ansøgninger og projekter er godt dokumenteret.

Desuden bliver der lagt vægt på, at der i projekterne er et solidt engagement hos de af projektdeltagerne, der efterfølgende skal omsætte projektresultaterne til nye forretningsmuligheder.

Læs mere her