Teknologi, GTS-vision, muligheder

GTS-vision: Mere teknologi til flere virksomheder

Hvordan skal GTS-institutterne udvikle sig i fremtiden? Det giver GTS-institutterne svaret på i ny vision, der sætter en ambitiøs kurs for udviklingen frem mod 2021. Formålet er at sikre, at danske virksomheder også i fremtiden har adgang til en teknologisk infrastruktur i verdensklasse.

Brug for at gøre noget ekstra

Evnen til at udnytte nye teknologier og omsætte viden til vækst er afgørende konkurrenceparametre for danske virksomheder i fremtiden. Alligevel er mange – især små og mellemstore danske virksomheder – tilbageholdende med at gribe de nye teknologiske muligheder. Det kalder på, at der bliver gjort noget ekstra i de kommende år for at sikre, at teknologi kommer i anvendelse i en bred gruppe af danske virksomheder.

Det er baggrunden for, at GTS-institutterne nu fremlægger en vision for sin udvikling frem mod 2021. Visionen skal sikre, at dansk erhvervsliv også i fremtiden har adgang til strategiske nøgleteknologier, faciliteter, laboratorier og menneskelige kompetencer på et højt internationalt niveau.

Tre store indsatsområder

GTS-institutterne vil med udgangspunkt i tre store indsatsområder intensivere arbejdet til fordel for dansk erhvervsliv og ikke mindst de små og mellemstore virksomheder.

Vi vil:

  • Udbygge den teknologiske infrastruktur af testfaciliteter, laboratorier og menneskelige kompetencer. Det skal ske i et stadig tættere samarbejde med industrien samt danske og udenlandske videninstitutioner
  • Styrke den direkte virksomhedskontakt med en intensiveret indsats over for de danske SMV’ere, rådgivningsydelser med styrket fokus på forretningsudvikling og vækstvirksomheder
  • Udvikle de internationale aktiviteter til gavn for Danmark, så vi øger adgangen til internationale videnressourcer, styrker eksporten og øger Danmarks attraktion for udenlandske FoU investeringer.

I publikationen er der en nærmere beskrivelse af en række af de konkrete aktiviteter, GTS-institutterne vil sætte i gang.

Du kan downloade publikationen her

Du kan også få tilsendt et trykt eksemplar ved at sende en mail til info@gts-net.dk og skrive dit navn og adresse samt antal, du ønsker tilsendt.