GTS udvikler nyt rådgivningsmarked for private konsulenter

Danske fremstillingsvirksomheder kan gennem en velafprøvet operationel fremgangsmåde forenkle og optimere deres produktprogrammer. Metoden kaldes Simplimize, og Teknologisk Institut er med til udvikle og udbrede den til private rådgivere. 

Af Lars Fremerey, udviklingschef i GTS-foreningen

Alt for mange danske virksomheder slæber rundt på et dyrt produktprogram med nogle gange tusindvis af varenumre, der hver især kræver sit helt eget specifikke produktions-setup. Det er bekymrende. Dels er det med til at drive omkostningerne op. Men den store kompleksitet er også en alvorlig hindring for at komme i gange med automatisering og digitalisering.

”Automatisering kræver en høj grad af standardisering og gentagne arbejdsgange – men med antallet af individuelt tilpassede løsninger og produkter, jeg ser blive fremstillet i danske produktionsvirksomheder, er det ikke just gentagelser, der præger billedet – tværtimod. Det betyder i dag, at mange virksomheder ikke er klar til at udnytte det potentiale, der ligger i industri 4.0. ”, fortæller Lars Frello, projektleder på Center for Simplimize, og uddyber:

”Den lave grad af standardprodukter, de mange omstillinger i produktionen og det nærmest ikke-eksisterende genbrug fra ét produkt ind i det næste gør, at mange danske virksomheder slet ikke er klar til den automatisering og digitalisering, der ligger i begrebet Industri 4.0.”.

Simplimize versus Lean

Simplimize er ligesom Lean en metode, der kan forenkle og optimere en virksomheds forretning, og øge fokus på det, der gør en forskel for kunden. Men hvor Lean-tankegangen stiller skarpt på procesoptimering i virksomhedens maskinrum uden at tage produktprogrammet med, så starter Simplimize i markedet og identificerer, hvor det profitable marked er. Dernæst går man tilbage til produktprogrammet og redesigner det til et sammenhængende program, hvor de enkelte produkter er bygget op omkring en række fælles modulære funktioner og egenskaber. Fx kan virksomheden Brüel Systems i dag tilgodese endnu flere markeder med færre komponenter, da komponenterne kan sættes sammen på en lang række forskellige måder.

Opbygningen af et marked

Ideen til Simplimize udspringer fra complexity management-begreberne og er over de seneste 25 år blevet forfinet af bl.a. DTU, Valcon, Dansk Industri og Teknologisk Institut med støtte fra Industriens fond. Men først i dag begynder vi at se et gryende marked, hvor private rådgivere tilbyder konsulentbistand til danske produktionsvirksomheder.

”Én ting er, at stå med en ny interessant metode. En anden ting er at få den bragt til nytte og gavn på den mest effektive måde. Med Simplimize stod vi i 2015 med en række succesfuldt gennemførte pilotforløb, men uden et eksisterende marked ”, fortæller Lars Frello.

I 2016 modtog Teknologisk Institut derfor støtte fra Industriens fond til at udbrede metoden. Målet var at udvikle udbuds- og efterspørgselssiden, og at etablere indsatsen som en økonomisk selvbærende enhed, der skal kunne stå på egne ben efter bevillingens udløb.

Løsningen blev en platform bestående af Center for Simplimize, herunder Simplimize Academy. Simplimize Academy har bl.a. til formål at udbrede og skalere antallet af danske udbydere ved at uddanne og certificere private konsulenter som udbydere. Centerets opgave er, at matche udbydere med kunder blandt de danske produktionsvirksomheder. Center for Simplimize blev åbnet i 2016, og Center for Simplimize fungerer i dag som et ”one-point-of contact” for virksomheder, organisationer og konsulenter, der arbejder med forenkling, produktkonfigurering og modulbaseret produktion.

”Når en potentiel kunde henvender sig til Simplimize, så identificerer vores konsulenter først karakteren af den udfordring virksomheden står med, og når det er analyseret, så finder vi den rette konsulent blandt de certificerede partnere”, fortæller Lars Frello.

Begge indsatser er helt afgørende for udviklingen af et marked.

”Med vores kernekompetencer indenfor innovation og læring i små og mellemstore virksomheder har vi udviklet en open-source værktøjskasse i form af bl.a. seks intuitive digitale værktøjer, som kan benyttes af private konsulenter og virksomheder”, forklarer Lars Frello.

Dertil kommer, at Teknologisk Institut i kraft af instituttets brede indgreb med dansk erhvervsliv og som del af Innovationsagent-ordningen, har været ideel til at formidle Simplimize metoden gennem målrettede indsatser.

En uvildig, åben platform med nationalt markedsindgreb

I valget af Teknologisk Institut var det helt afgørende, at Teknologisk Institut som almennyttigt GTS-institut har kunne varetage rollen som et uvildigt mødested for både udbydere og kunder.

”Via Center for Simplimize formidler vi ikke kun opgaver til de private konsulenter. For de certificerede konsulenter er det helt afgørende, at de kan henvise til Center for Simplimize, når de selv kommer i kontakt med nye kunder. For referencen er tit nødvendig for at åbne døren til virksomheden”, fortæller Lars Frello.

Samtidig tilbyder Simplimize Academy mulighed for at gennemføre et større uddannelsesforløb, når en kunde måtte ønske det. I dag er samarbejdet mellem Center for Simplimize og de certificerede konsulenter så tæt, at begge parter indgår i hinandens tilbudsgivning, så kunden oplever, at det er metoden, der er i fokus – og ikke hvem, der løser opgaven for dem. Det er en synergi, der er med til at skalere markedet og udbrede metoden.

Endvidere ligger det i GTS-instituttets DNA – som godkendt teknologisk serviceinstitut – at de udviklede teknologier og metoder udbydes åbent og bliver forankret på et bæredygtigt økonomisk grundlag, der kan fungere på kommercielle vilkår.

Fakta om SIMPLIMIZE

SIMPLIMIZE er en operationel fremgangsmåde til forenkling af virksomheders produktprogram. Ved at benytte SIMPLIMIZE kan virksomheder forenkle sit produktprogram, så der opnås lavere omkostninger, kortere produktionstid og mindre kapitalbinding. Samtidigt øges evnen til at lancere nye produkter. Disse erfaringer er fremkommet gennem en række SIMPLIMIZE-pilotforløb.

Læs mere om Simplimize her

Denne case er en ud af ni cases, der har været bragt i publikationen Den teknologiske videnbro – nu og i fremtiden