værdi

GTS: Stærkt udspil fra Uddannelsesministeren

Pressemeddelelse fra GTS-foreningen

De danske GTS-institutter tager godt imod uddannelsesminister Morten Østergaards forslag til sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation. Sammenlægningen vil give en slagkraftig konstruktion.

Den nye innovationsfond vil være et godt udgangspunkt for at løfte innovationsområdet og sikre, at langt mere forskningsbaseret viden bliver omsat til vækst og arbejdspladser. Derfor tager de ni danske GTS-institutter, der ind til nu har været placeret under Rådet for Teknologi og Innovation, godt imod ministerens udspil:

”Et nyt stærkt samlet råd giver mulighed for at løfte visionerne for innovationsområdet, så vi kan få mere viden i arbejde. Den nye innovationsfond får ansvar for de nye samfundspartnerskaber, og her er GTS-institutterne mere end klar til at være en aktiv partner for det nye råd”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Med det nye udspil lægges der op til, at GTS-institutterne fremover skal placeres i Uddannelsesministeriet. En fornuftig placering, mener GTS:

”Oplægget rummer en anerkendelse fra ministeren af den væsentlige institutionelle rolle, som GTS-institutterne varetager i vedligeholdelse og udbygning af Danmarks teknologiske infrastruktur.  En rolle, der ikke mindst sikrer, at de små og mellemstore danske virksomheder har adgang til teknologiske serviceydelser, der kan udvikle og forbedre virksomhedernes produkter”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

GTS ser frem til et forenklet innovationssystem samtidig med, at man får mulighed for at videreføre de bedste virkemidler, vi kender i dag.

”Der er brug for at sætte turbo på innovationskraften i Danmark, og i GTS er vi overbeviste om, at det nye udspil er et stort skridt i den rigtige retning. I GTS er vi klar til at spille en offensiv rolle i forhold til at gøre ministerens visioner til en succes”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Mere info

For yderligere oplysninger kontakt direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, telefon 45 16 26 20.