Jul

GTS ønsker glædelig jul og godt nytår

Året nærmer sig sin afslutning, og det er derfor oplagt at se tilbage på det forgange år. I 2015 var det centralt for os at sætte fokus på, hvordan vi får flere danske virksomheder i gang med innovation. Det var et tema på årets Folkemøde, og det er temaet i to nye publikationer, vi har udgivet. Men her stopper det ikke. Arbejdet fortsætter i 2016, hvor vores tilgang til innovation fortsat vil være: Teknologi der flytter virksomheder.

Vi var på Folkemødet på Bornholm

Tilbage i juni deltog GTS-nettet sammen med Innovationsnetværk Danmark og Styrelsen for Forskning og Innovation på Folkemødet under temaet “Grib mulighederne”. Mange Folkemøde-deltagere greb muligheden og kiggede forbi vores stand. Her kunne de bl.a. smage på insekter, hilse på robotter og møde innovationsagenter. De kunne også deltage i debatter, hvor vi bl.a. spurgte “Dræber vi danskere de gode idéer”. I 2016 åbner vi teltet igen og forhåbentlig ses vi?

Læs mere om Folkemødet og se fotos her

Vision for GTS-nettet

Hvordan skal GTS-institutterne udvikle sig i fremtiden, og hvordan kan vi bidrage til endnu flere innovative danske virksomheder? Det satte vi os for at afdække i 2015 og udbyttet af det arbejde, kan du se i vores nye ”GTS-vision 2021 – Teknologi der flytter virksomheder”. Her sætter vi en ambitiøs kurs for GTS-nettets udvikling frem mod 2021. Formålet er at sikre, at danske virksomheder også i fremtiden har adgang til en teknologisk infrastruktur i verdensklasse.

Du kan hente visionen her

GTS-årsmøde: Esben Lunde Larsen holdt tale og ny publikation blev offentliggjort

I november holdt vi vores GTS-årsmøde med deltagelse af en bred kreds af interessenter fra vores netværk. Temaet var “Smarte industrier, Smarte produkter og Internet-of-Things – fra mulighed til virkelighed”. I forbindelse med årsmødet udgav vi en publikation om emnet, hvor vi kommer med en række anbefalinger til indsatser, der vil få flere danske virksomheder til at udnytte de nye digitale muligheder. Du kan hente publikationen her.

På årsmødet deltog forsknings- og uddannelsesminister Esben Lunde Larsen med en tale, hvor han bl.a. sagde: ”GTS skal bidrage til målsætningen om flere private arbejdspladser. Og I skal bidrage til et Danmark, hvor der er udvikling i hele landet. Det er viden i anvendelse, der skaber udvikling og vækst”.
Du kan læse talen her.

Med disse par nedslag i et hektisk GTS-år vil jeg og resten af GTS-foreningen gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

På gensyn i 2016,

gts_3566

Venlig hilsen
Direktør Ragnar Heldt Nielsen