internationalt perspektiv; GTS-rammepapir

GTS-nettet i et internationalt perspektiv

GTS har gennemført en analyse af GTS-nettets internationale aktiviteter.

Det er der kommet en rapport ud af: GTS-nettets set i et internationalt perspektiv.

Af rapporten fremgår det, at de internationale aktiviteter dels resulterer i hjemtagning af viden, og dels bidrager til styrkelse af GTS-nettet.

Læs publikationen “GTS-nettet i internationalt perspektiv” (PDF)