internet-of-things

GTS: ”Internet-of-Things” er Danmarks nye vækstmotor

Danmark er på blot fire år faldet fra en 8. plads til en 15. plads på World Economic Forums årlige liste over landes evne til at udnytte IT-teknologi. Det er kolde facts, som kalder på handling, der kan bringe Danmark tilbage i eliten. Hvordan det kan ske, giver GTS-institutterne syv anbefalinger til i en netop offentliggjort publikation.

Internet-of-Things (IoT) vil fremover have afgørende indflydelse på virksomheders konkurrencesituation. Tyskland er et af de lande, der har reageret hurtigt på udviklingen. Her er der sat fuld fart på ”Industri 4.0”, som er visionen om fremtidens industri, hvor produkter og processer bliver intelligente og kommunikerer med hinanden. Fremtidens vindere er de virksomheder, der udnytter de nye muligheder i IoT til at strømline driften, sende smarte produkter på markedet, og som evner at interagere med kunder og leverandører for at få tilført nye data, som virksomhederne kan bruge til at optimere forretningen. Allerede i dag er evnen til at tilføje intelligente enheder i produkter og produktionsprocesser med til at bringe virksomheder frem foran konkurrenterne. Men spørgsmålet er:

  • Hvor klar er Danmark og dansk industri til at deltage i dette kapløb?
  • Hvor er de centrale udfordringer?
  • Og hvor bør vi satse teknologisk og forretningsmæssigt med udgangspunkt i danske styrkepositioner?

GTS-institutternes tætte samspil med op imod 20.000 danske kunder hvert år giver en enestående viden om, hvad der rører sig, hvilke udfordringer virksomhederne har – og hvad der skal til for at få flere virksomheder til at gribe mulighederne i IoT. Det er baggrunden for, at GTS-foreningen i dag offentliggør syv anbefalinger til indsatser, der kan bringe Danmark i ”IoT topform”.

-Vores anbefalinger tager et konkret afsæt i de udfordringer, som GTS-institutterne oplever, at danske virksomheder står overfor, og som afholder virksomheder fra at gribe de nye muligheder i IoT. Vi peger på, at der er brug for at opruste Danmarks kompetencer inden for udvalgte vækstteknologier og for at sikre demonstrationsfaciliteter. Herudover anbefaler vi, at IoT indgår i uddannelsesindsatsen, så nyuddannede unge er klædt på til at bringe IoT med ind på deres kommende arbejdsplads. Endelig bør vi udvikle ”værkstøjskasser”, som virksomheder nemt kan benytte til at komme fra idé til produkt, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

I publikationen peger GTS-institutterne desuden på, at der er brug for, at styrke indsatsen for, at Danmark er centralt placeret i internationalt standardiseringsarbejde – og at der er brug for en national strategi for at trække private forsknings- og udviklingsaktiviteter til Danmark.

Læs hele publikationen her (PDF)

Sådan arbejder GTS-institutterne i dag

I publikationen er der også mulighed for at læse om, hvordan GTS-institutterne allerede i dag arbejder med udvikling af nye digitale løsninger og samarbejder med virksomhederne om IoT. Læs bl.a. om:

  • Landbrugsmaskiner, der indsamler data og fx fortæller landmanden, hvor meget jorden skal gødes
  • En digital drone der kan opsamle data om forurening fra skibe
  • Robotter der transporterer blodprøver på hospitaler
  • Ipads der fortæller medarbejdere om, hvilke pumper der har brug for reparation

Fakta:

I forbindelse med GTS-nettets årsmøde for centrale danske beslutningstagere d. 17. november under temaet ”Smarte industrier, Smarte produkter og Internet-of-Things – fra mulighed til virkelighed” udgiver GTS-nettet en publikation indeholdende syv anbefalinger til, hvordan dansk erhvervsliv igen kommer helt i front, når det handler om at udnytte IoT til at forbedre produkter og processer. Publikationen indeholder også en række cases, der giver et indblik i, hvordan GTS-institutterne allerede i dag samarbejder med virksomhederne om smarte produkter og processer. Publikationen er vedhæftet.

Yderligere information:

Du er velkommen til at kontakte direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, 45162620

Konference om Produktion i Danmark

”Produktion i Danmark” afholder i samarbejde med GTS-nettet og Innovation centre Denmark, München onsdag d. 18. november konferencen: Nyskabende produktion i Danmark. Her kan du høre Andreas Klugescheid, Vice President Governmental Affairs, i BMW AG fortælle om den tyske vision for fremtidens industri, Industri 4.0. Der er også mulighed for at høre syv danske virksomheder fortælle om de nyskabende tiltag, de har iværksat via deltagelse i Produktion i Danmark, og hvordan dette har styrket virksomhedens produktivitet. Læs mere her

Hvis du gerne vil deltage, så send en mail til dc@gts-net.dk

Kort om GTS-institutterne

GTS-institutterne udvikler og tilbyder teknologier og testfaciliteter, der skaber værdi og vækst i virksomheder. Hvert år benytter knap 20.000 danske kunder GTS-institutternes teknologiske infrastruktur af testfaciliteter, laboratorier og teknologisk viden. GTS-institutterne er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeren til at varetage en opgave med at udvikle teknologiske serviceydelser og stille dem bredt til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår. Som GTS-institut er det muligt at ansøge Styrelsen for Forskning og Innovation om resultatkontrakter til udvikling af ny teknologisk viden. Resultatkontrakterne udgør cirka 300 mio. kr. om året. I 2014 havde GTS-institutterne samlet set en omsætning på 3.8 mia. kr. Besøg www.gts-net.dk for mere information om GTS-institutterne.

De danske GTS-institutter er: AgroTech, Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DELTA, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Venlig hilsen
GTS-foreningen