GTS-institutterne oplever fremgang på det danske marked

Knap 19.000 danske kunder havde i 2016 et teknologisamarbejde med et eller flere GTS-institutter, viser ”Performanceregnskab for GTS-net 2017”, der netop er udgivet. Regnskabet viser også, at 2016 bød på en stigning i den danske, kommercielle omsætning og et fald i den udenlandske, kommercielle omsætning. 

Direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, glæder sig over stigningen i omsætningen til private, danske virksomhedskunder:

”Efter en periode, hvor den kommercielle, danske omsætning har været nedadgående, ser det nu ud til, at skuden er vendt. GTS-institutterne har haft et godt år på hjemmemarkedet, hvor der har været en stigning i den private sektors omsætning på mere end 8 pct. i forhold til året før.  Det er utrolig glædeligt, da samarbejde med GTS-nettet bidrager til dansk vækst og beskæftigelse”.

En anden markant udvikling i 2016 var et fald i den udenlandske, kommercielle omsætning på 10 pct. Dermed brydes mere end 10 års konstant stigning i den udenlandske omsætning, der tilbage i 2006 udgjorde 929 mio. kr. mod 1.7 mia. kr. i 2016. En del af forklaringen er de faldende priser på olie- og gasmarkedet, der har ramt flere GTS-institutter hårdt.

”På trods af faldet i den udenlandske, kommercielle omsætning spiller denne omsætning fortsat en central rolle for GTS-institutterne. Aktiviteterne gør det muligt at investere i ny viden og kompetencer til glæde for dansk erhvervsliv. Samtidig får GTS-nettet viden om, hvad der rører sig internationalt og kan bringe relevante teknologier og metoder hjem til gavn for danske virksomheder. Det vil derfor også i fremtiden være relevant for GTS-institutterne at være stærkt til stede på de internationale markeder”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Centrale tal fra året

• Den samlede omsætning i GTS-institutterne var i 2016 på 3.6 mia. kr. Heraf henter GTS-institutterne 1.7 mia. i udlandet og 1.3 mia. på det danske marked. Resten af omsætningen stammer fra danske og internationale forsknings- og udviklingsmidler vundet i konkurrence (358 mio. kr.)  og fra resultatkontrakter med Uddannelses- og Forskningsministeriet (306 mio. kr.)

• I 2016 havde GTS-institutterne tilsammen knap 19.000 unikke, danske kunder, og af dem var de 16.606 private, danske virksomhedskunder. Langt størstedelen af virksomhedskunderne er små og mellemstore virksomheder med op til 249 ansatte (9 ud af 10 virksomhedskunder)

• Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed er den branche, der omsatte for mest i GTS-nettet. I 2016 udgjorde omsætningen herfra 43 % af den samlede omsætning

• GTS-institutterne indgik i 759 danske og udenlandske forsknings- og udviklingsprojekter og havde mere end 1000 samarbejdsrelationer til forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Om regnskabet

Performanceregnskabet giver en status på centrale nøgletal og aktiviteter i GTS-nettet. Regnskabet indeholder desuden en række virksomhedscases, der viser, hvordan GTS-institutterne samarbejder med dansk erhvervsliv og skaber innovation i Danmark.

Læs bl.a. om hvordan:

• Et innovationstjek førte virksomheden Handi Life Sport frem til øget omsætning og en styrket position på det globale marked

• Danfoss benytter ny IoT-testfacilitet til at lave egne testopstillinger og målinger tidligt i arbejdet med produktudvikling.

Performanceregnskabet er udgivet i samarbejde mellem GTS-foreningen og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Læs regnskabet her, eller få det tilsendt ved at bestille et hos GTS-foreningen på mail: info@gts-net.dk eller telefon 45162626.

For yderligere kommentarer er du velkommen til at kontakte direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, 45162620.

Kort om GTS-institutterne:

GTS-institutterne er kommercielle virksomheder med et almennyttigt formål, der er godkendt som GTS-institut af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Godkendelsen giver adgang til at søge om forsknings- og udviklingsmidler (resultatkontrakter) hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Midlerne giver mulighed for at igangsætte aktiviteter, der udvikler nye teknologiske ydelser målrettet dansk erhvervsliv og som skaber innovation og arbejdspladser.

GTS-institutterne er: Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Venlig hilsen
GTS-foreningen