GTS-institutterne og Københavns Universitet indgår strategisk partnerskabsaftale

Københavns Universitet og GTS-institutterne har indgået en ny, strategisk partnerskabsaftale. Aftalen skal styrke samarbejdet i de kommende år og komme det danske erhvervsliv til gode. 

Sidst i december 2017 indgik GTS-institutterne og Københavns Universitet en strategisk partnerskabsaftale. Det skete ved et arrangement hos Teknologisk Institut i Taastrup med deltagelse af nøglepersoner fra begge parter. Aftalens formål er at styrke udvekslingen af viden mellem de to institutioner og dansk erhvervsliv.

Aftalen løber over de næste 5 år, og i den periode vil Københavns Universitet og GTS-institutterne identificere nye områder, hvor fælles aktiviteter kan iværksættes. Samtidig vil man styrke og udbygge de mange relationer, der allerede eksisterer.

Glæde over aftalen

Søren Stjernqvist, formand for GTS-foreningen glæder sig over samarbejdet, som han forventer vil styrke dansk erhvervsliv:

”Det glæder mig, at samarbejdet mellem GTS-institutterne og KU formaliseres igennem en strategisk samarbejdsaftale. Aftalen er med til yderligere at styrke samarbejdet mellem KU og GTS-institutterne. Dermed understøtter den, at endnu mere forskning kommer i anvendelse i dansk erhvervsliv og skaber innovation, vækst og arbejdspladser.”

Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning og innovation på KU, glæder sig også over aftalen:

”Vi er meget optagede af at sørge for, at forskningen, der bedrives på Københavns Universitet, bliver bragt i spil i det danske samfund. Med dette partnerskab får vi et bedre udgangspunkt for at nå ud til de danske virksomheder, der arbejder for at udvikle morgendagens teknologi”

Fokus på Ph.d-forløb og praktiksamarbejde med studerende

Udover øget samarbejde om fælles FoU-projekter, så omfatter aftalen også udnyttelse af forsknings- og innovationsinfrastruktur og øget Ph.d.-samarbejde – samt speciale- og praktiksamarbejde med studerende fra Københavns Universitet.

Aftalen blev underskrevet af prorektor, Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet og Søren Stjernqvist, formand for GTS-foreningen og direktør for Teknologisk Institut.

Yderligere oplysninger

Annette Fløcke Lorenzen

Erhvervskoordinator, Københavns Universitet

Forskning & Innonvation

Mobil: 45 21 55 38 39

Lars Fremerey

Udviklingschef i GTS-foreningen

Mobil: 45 45 16 26 21