GTS-nettet

Om GTS-nettet

GTS-nettet består af de danske GTS-institutterGTS er forkortelse for Godkendt Teknologisk Service. For at kunne kalde sig et GTS-institut, skal man godkendes af ministeren for Uddannelses- og Forskningsministeriet. GTS-institutterne er alle medlem af GTS-foreningen.

GTS-nettets formål

GTS-nettet har mange års erfaring med at bygge bro mellem forskningsmiljøet og erhvervslivet, så anvendelsen af den eksisterende viden og teknologi kan blive bedre og mere effektiv i det danske erhvervsliv. Derved bidrager GTS-institutterne med at øge innovation, produktivitet og vækst i samfundet. Der er særlig fokus på at hjælpe de små og mellemstore virksomheder til at blive mere innovative og globalt konkurrencedygtige, da de ikke har samme muligheder for på egen hånd at udvikle og implementere ny viden, som store virksomheder ofte har.

 

 

GTS-nettets hovedfunktioner er:

 • At skabe innovation og udvikling blandt de danske virksomheder
 • At vedligeholde og udvikle den teknologiske infrastruktur i Danmark
 • At sikre videnspredning til det danske erhvervsliv

GTS-nettet udfylder to roller for virksomhederne:

 • Problemknuseren – GTS-instituttet går ind og løser et konkret problem eller en konkret opgave som fx test eller inspektion for en virksomhed.
 • Sparringspartneren – GTS-instituttet har et omfattende og involverende samarbejde med virksomheden om et længerevarende udviklingsprojekt.. Det kan fx være i forbindelse med proces- eller produktudvikling – eller større forsknings- og udviklingsopgaver.

GTS-nettet tilbyder en lang række af forskellige ydelser, som tilpasses i takt med at ny viden og nye teknologiske muligheder opstår. Klik på den du vil vide mere om:

GTS-foreningen

GTS-foreningen fungerer som sekretariat for GTS-institutterne og varetager de fælles interesser overfor:

 • Politiker og myndigheder ved deltagelse i høringer og være politisk talerør
 • Erhvervslivets øvrige organisationer
 • Offentligheden generelt via debat på forsknings- og innovationsområdet
 • Samtidigt igangsætter og kordinerer foreningen:
 • Møder med interessenter
 • Deltagelse i konferencer
 • Arrangementer, arbejdsgrupper og faglige netværk.

Det er også GTS-foreningen, der varetager den overordnede opdatering og vedligeholdelse af GTS-net.dk. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte informationschef Dorthe Christiansen på dc@gts-net.dk

GTS-institutterne

Hvert tredje år bliver GTS-institutterne godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Klik på det GTS-institut herunder, som du vil vide mere om:

Leder du efter DELTA?

DELTA er blevet en del af FORCE Technology – læs mere om det her

Nøgletal for GTS-nettet i 2016

 • 3,6 mia. kr. i omsætning
 • 3930 ansatte
 • Mere end 750 FoU-samarbejdsprojekter
 • Knap 18.000 unikke kunder om året