Om GTS-nettet

Når man omtaler de syv GTS-institutter som et samlet system, kaldes de for GTS-nettet. GTS-nettets fælles interesser bliver varetaget af GTS-foreningen. Figuren herunder illustrerer GTS-nettet, som syv individuelle og selvstændige virksomheder, der tilsammen udgør GTS-nettet. 

 

Figur: GTS-nettet

 

GTS-nettets formål

GTS-nettet har mange års erfaring med at bygge bro mellem forskningsmiljøet og erhvervslivet, så anvendelsen af den eksisterende viden og teknologi kan blive bedre og mere effektiv i det danske erhvervsliv. Derved bidrager de enkelte GTS-institutterne som et samlet system til at øge innovation, produktivitet og vækst i samfundet. Der er særlig fokus på at hjælpe de små og mellemstore virksomheder til at blive mere innovative og globalt konkurrencedygtige, da de ikke har samme muligheder for på egen hånd at udvikle og implementere ny viden, som store virksomheder ofte har.

Kort fortalt skal GTS-nettet:

 • Skabe innovation og udvikling blandt de danske virksomheder
 • Vedligeholde og udvikle den teknologiske infrastruktur i Danmark
 • Sikre videnspredning til det danske erhvervsliv

GTS-nettet tilbyder en lang række af forskellige ydelser, som tilpasses i takt med at ny viden og nye teknologiske muligheder opstår. Klik på den du vil vide mere om:

GTS-foreningen

GTS-foreningen fungerer som sekretariat for GTS-institutterne og varetager de fælles interesser overfor:

 • Politiker og myndigheder ved deltagelse i høringer og være politisk talerør
 • Erhvervslivets øvrige organisationer
 • Offentligheden generelt via debat på forsknings- og innovationsområdet
 • Samtidigt igangsætter og kordinerer foreningen:
 • Møder med interessenter
 • Deltagelse i konferencer
 • Arrangementer, arbejdsgrupper og faglige netværk.

Det er også GTS-foreningen, der varetager den overordnede opdatering og vedligeholdelse af GTS-net.dk. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte informationschef Dorthe Sjøbeck Christiansen på dc@gts-net.dk

GTS-institutterne

Du kan læse mere om GTS-institutterne her – ellers klik på det GTS-institut herunder, som du vil vide mere om:

Nøgletal for GTS-nettet i 2019

 • 3,7 mia. kr. i omsætning
 • 3.629 ansatte
 • 597 FoU-samarbejdsprojekter
 • 19.128 unikke, danske kunder

Læs mere i Performanceregnskab for GTS-net 2020