sundhed

Sundhed og fødevarer

GTS-nettet tilbyder en lang række ydelser inden for sundhed og fødevarer – og deltager desuden i forskning- og udviklingsaktiviteter om emnet.

Resultatkontrakter inden for sundhed og fødevarer

Nogle af de udviklingsaktiviteter, som GTS-institutterne deltager i inden for sundhed og fødevarer er finansieret via resultatkontrakter.

Du kan læse oversigten samt en omtale af de resultatkontrakter, som GTS-institutterne har indgået med Styrelsen for Forskning og innovation på området.

Læs en artikel om sundhed og fødevarer

Fire GTS-institutter har etableret en tværgående indsatsgrupper for telemedicin. Danmark står over for store udfordringer på sundhedsområdet. Det skyldes bl.a. en aldrende befolkning, stigning i antallet af mennesker med livsstilssygdomme og/eller kroniske sygdomme. Visionen for den fælles GTS-indsats er at bidrage til at Danmark bliver internationalt foregangsland for telemedicin. Læs hele artiklen.

Nøgleord

GTS-nettets aktiviteter inden for sundhed og fødevarer er omfattende. Du kan herunder se en liste med nøgleord, der kan være med til at give et billede af bredden i arbejdet. Der er dog ikke tale om en fyldestgørende liste, og vil du vide mere, er du nødt til at kontakte det enkelte GTS-institut direkte.

Nøgleord: Jordbrugsteknologi, plantevækst, landskabsplanlægning, foderstoffer, produktionshygiejne, giftstoffer, bakterier, mikrobiologi, husdyr, dyrevelfærd og sygdomsbekæmpelse, væksthuse, gartnerier, plantefiber, mikrobryggerier, livscyklusanalyser (LCA), slagteriteknologi, fødevareteknologi, emballage, fødevaresikkerhed, ernæring, sensorik, kødteknologi, foder, hygiejne, råvarekvalitet, målesystemer m.m

GTS-institutter med aktiviteter inden for sundhed og fødevarer