Resultatkontrakter

909 millioner til GTS-institutterne i perioden 2016-18

Mere end 900 mio. kr. er investeret i udvikling af ny teknologi målrettet dansk erhvervsliv i perioden 2016-2018 . Det sker via såkaldte resultatkontrakter mellem GTS-institutterne og Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hvert tredje år kan de syv GTS-institutter søge om de 3-årige resultatkontrakter. Resultatkontrakterne giver mulighed for udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv.

Inden aktiviteterne bliver udvalgt, har der på BedreInnovation.dk været en offentlig debat om en række forslag til aktiviteter fra GTS-institutterne. Debatten indgår i beslutningen om, hvilke aktiviteter der skal sættes i gang.

Læs GTS-institutternes resultatkontrakter

BedreInnovation.dk er det muligt at se en oversigt over de projekter og indsatsområder, der har fået støtte i perioden 2016-2018.

Du har mulighed for at læse aktivitetsplanerne og finde kontaktinformation for hver enkelt indsats på GTS-institutterne.