Produktion

GTS-nettet tilbyder en lang række ydelser inden for produktionsteknologi og deltager desuden i forskning- og udviklingsaktiviteter om emnet.

Resultatkontrakter inden for produktion

Nogle af de udviklingsaktiviteter, som GTS-institutterne deltager i inden for produktionsteknologi er finansieret via resultatkontrakter.

Du kan læse oversigten samt en omtale af de resultatkontrakter, som GTS-institutterne har indgået med Styrelsen for Forskning og innovation på området produktionsteknologi.

Læs en artikel om produktion

Du kan læse om, hvordan adgang til pilotproduktion skal fastholde danske arbejdspladser. Et centralt spørgsmål for Danmarks konkurrenceevne er, hvordan vi kan lave unikke produkter, som kan holde til det høje omkostningsniveau, der er i Danmark. Det er en udfordring som Teknologisk Institut griber an. Læs hele artiklen.

Nøgleord

GTS-nettets aktiviteter inden for produktionsteknologi er omfattende. Du kan herunder se en liste med nøgleord, der kan være med til at give et billede af bredden i arbejdet. Der er dog ikke tale om en fyldestgørende liste, og vil du vide mere, er du nødt til at kontakte det enkelte GTS-institut direkte.

Nøgleord: Processtyring, produktudvikling, anlæg, måleteknik, elektronik, mikroelektronik, lys, optik, akustik, vibration, brandsikring, sikkerhed, kvalitetsstyring, ledelsessystemer, maskiner, køleanlæg, robotteknologi, mikroteknologi, , rapid manufacturing, prototyping, LEAN, installation, kalibrering, prøvning, test, certificering m.m.

GTS-institutter med aktiviteter inden for produktionsteknologi