Energi, Energibesparelser

Energi

GTS-nettet tilbyder en lang række ydelser inden for energiområdet og deltager desuden i forskning- og udviklingsaktiviteter om energi.

Resultatkontrakter inden for energi

Nogle af de udviklingsaktiviteter, som GTS-institutterne deltager i inden for energi er finansieret via resultatkontrakter. Du kan læse oversigten samt omtale af de resultatkontrakter, som GTS-institutterne har indgået med Styrelsen for Forskning og innovation på energiområdet.

Læs en artikel om energi

Som et led i det europæiske forskningsprojekt INNWIND, har DHI har været med til at teste en ny, flydende vindmølle i deres modelforsøgshaller, som bl.a. tæller en dybvandsfacilitet. Her kan man opnå indsigt i hvordan konstruktioner opfører sig under ekstreme forhold, samt udvikle numeriske modeller på baggrund af resultaterne. Læs hele artiklen her.

Nøgleord

GTS-nettets aktiviteter inden for energiområdet er omfattende. Du kan herunder se en liste med nøgleord, der kan være med til at give et billede af bredden i arbejdet. Der er dog ikke tale om en fyldestgørende liste, og vil du vide mere, er du nødt til at kontakte det enkelte GTS-institut direkte.

Nøgleord: Vedvarende og genanvendelig energi, vindmølleteknologier, nye energiformer, biogas, biomasse, energiafgrøder, brint, el-biler, solceller, cleantech, olie, solenergi, vindenergi m.m.

GTS-institutter med aktiviteter inden for energi