Fokusområder

GTS-institutterne arbejder samlet set med et bredt felt af faglige områder. Det er derfor umuligt at give et fyldestgørende billede af samtlige aktiviteter. Men herunder har vi alligevel forsøgt at udarbejde en liste, hvor vi har kategoriseret GTS-institutternes aktiviteter under nogle hovedområder.

Under hvert område har vi skrevet en række nøgleord for de emner, som GTS-nettet beskæftiger sig med. Hvis du klikker på overskriften kan læse mere om, hvilke GTS-institutter, der har aktiviteter inden for det enkelte område.

Energi

Vedvarende og genanvendelig energi, vindmølleteknologier, nye energiformer, biogas, biomasse, energiafgrøder, brint, el-biler, solceller, cleantech, olie, solenergi, vindenergi m.m.

Informationsteknologi

Datasikkerhed, chips- og komponenter, software, pervasive computing, måleteknik, optiske systemer, elektrooptik, mikrooptik, beslutningsstøtte, computermodeller, termografi, IT-sikkerhed, e-leaning, interaktiv læring, sensorteknologi, mobilteknologi, scanning, velfærdsteknologi, e-business m.m.

Klima og miljø

Klimateknologier, vandkvalitet, spildevand, strømningsteknik, forurening, affaldsbehandling, genanvendelse, klimaregnskab, støv, emission, støj, åer, søer, havet, badevand, klimatilpasning, kloak og rør, ventilation, klimaskærm, CO2

Materialeteknologi

Overfladeteknologi, nanoteknologi, tribologi, kompositter/smart materials

Produktion

Processtyring, produktudvikling, anlæg, måleteknik, elektronik, mikroelektronik, lys, optik, akustik, vibration, brandsikring, sikkerhed, kvalitetsstyring, ledelsessystemer, maskiner, køleanlæg, robotteknologi, mikroteknologi, , rapid manufacturing, prototyping, LEAN, installation, kalibrering, prøvning, test, certificering m.m.

Service og metrologi

Arbejdsmiljø, life science, sundheds-it, velfærdsteknologier,

Sundhed og fødevarer

Jordbrugsteknologi, plantevækst, landskabsplanlægning, foderstoffer, produktionshygiejne, giftstoffer, bakterier, mikrobiologi, husdyr, dyrevelfærd og sygdomsbekæmpelse, væksthuse, gartnerier, plantefiber, mikrobryggerier, livscyklusanalyser (LCA), slagteriteknologi, fødevareteknologi, emballage, fødevaresikkerhed, ernæring, sensorik, kødteknologi, foder, hygiejne, råvarekvalitet, målesystemer m.m

Mere information?

Hvis du vil vide mere og have en mere fyldestgørende oversigt, så kontakt det enkelte GTS-institut.

Vil du gerne læse mere om de resultatkontraktaktiviteter, som GTS-institutterne arbejder med, så gå ind på bedreinnovation.dk