GTS er glade for ny teknologipagt

Ny teknologipagt vil styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner med det formål at løfte arbejdsstyrkens færdigheder og spore flere unge ind på uddannelser inden for det digitale og teknologiske område. 

I takt med teknologiudviklingen vokser virksomhedernes efterspørgsel efter fx ingeniører, dataloger, biostatistikere, elektrikere og andre personer med digitale og tekniske færdigheder.

Derfor igangsætter regeringen en teknologipagt, der skal få flere unge interesserede i et arbejde indenfor det digitale og tekniske område. Indsatsen skal ske i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet selv, der skal bidrage med konkrete indsatser.

Om formålet med teknologipagten siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

”Med en Teknologipagt vil vi forene alle gode kræfter og give håndslag med erhvervslivet på, at de vil tage helt konkrete initiativer, der skal få de unge til at vælge en uddannelse og et job inden for det digitale og teknologiske område. Det har vi hårdt brug for, hvis vi skal skabe forretningsudvikling, og virksomhederne skal udnytte digitaliseringen og have kompetencer til fremtidens digitale job.”

Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind peger på at:

”Vi skal mestre teknologien, så vi kan forme fremtiden og få mest muligt ud af de muligheder, teknologien giver os. Det vil gøre os rigere, klogere og gøre tilværelsen bedre for mange af os. Det kræver et højt vidensniveau, at vi kan tænke kreativt og finde på nye måder at anvende teknologien. Det skal vi alle være bedre til. Samtidig er der brug for, at flere uddanner sig inden for teknik og it, fx matematikere, datamatikere og ingeniører. Det skaber vi nu.”

GTS glæder sig også over den nye teknologipagt:

”Teknologipagten øger opmærksomheden på teknologi som driver for innovation og vækst. Det er godt for Danmark, hvis det fører til, at flere unge vælger en uddannelse inden for det teknologiske område. Det er nødvendigt for at sikre, at dansk erhvervsliv har adgang til relevante specialistkompetencer herhjemme. Samtidig er der brug for initiativer i forhold til efteruddannelse, som baner vejen for implementering af ny teknologi i virksomhederne”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

I forhold til efteruddannelse har GTS tidligere anbefalet fasttrack-forløb, som du kan læse mere om i denne publikation (anbefaling 3) “Fast-track til uddannelse af kritiske kompetencer” s. 18.

Målet med teknologipagten

Ambitionen med teknologipagten er, at over de næste 10 år skal 20 pct. flere gennemføre en faglært eller videregående uddannelse indenfor de såkaldte STEM-områder (teknologi, IT, naturvidenskab og matematik).

Det vil føre til, at Danmark om 10 år står med ca. 10.000 flere med STEM-uddannelser end ellers.

Startes op i foråret

Teknologipagten går i gang i foråret med et arrangement, hvor parterne skriver under på, hvordan de konkret vil deltage i Teknologipagten (”Teknologipagterklæringen”).

Der skal samtidig nedsættes et Teknologipagtråd og et sekretariat skal varetage det daglige arbejde og koordinere de konkrete indsatser, der igangsættes. Teknologipagten er åben for alle, der vil bidrage.

Læs mere her

Foto: Teknologisk Institut