På teknologiskinfrastruktur.dk kan du finde beskrivelser af de mange forskellige test- og udviklingsfaciliteter, som GTS-institutterne stiller til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår.

På hjemmesiden kan du læse om 140 af de mere end 200 forskellige faciliteter, som virksomheder kan benytte sig af hos GTS-institutterne. Hjemmesiden fungerer som en database over de mange TDU-faciliteter, som står til rådighed for det danske erhvervsliv.

På teknologiskinfrastruktur.dk kan du bl.a. læse om Teknologisk Instituts Pilotanlæg til Bioraffinering, hvor virksomheder kan teste potentialet af deres idé gennem pilotskala-forsøg. Faciliteten tilbyder ekspertise inden for raffinering af biomasse samt opstilling af business-cases på baggrund af de opnåede resultater.

Du kan også læse om DBI’s Facadetesthal til test af facadesystemer og mere, hvor instituttet stiller deres omfattende faciliteter til rådighed. Her får du adgang til både faciliteter og bred ekspertise inden for området, hvor DBI er akkrediteret til at udføre facadetest i fuld skala efter de nyeste standarder.

Du kan også læse om Industriens plast- og kompositlaboratorium, hvor FORCE Technology giver virksomheder adgang til faciliteter og tværfaglige kompetencer, der kan understøtte produktinnovation. Laboratoriet udvikler løbende nye teknologiske kompetencer og serviceydelser inden for nye plast, elastomerer og kompositmaterialer, nye holdbare coatings, fx til vindmøllevinger, nye produktionsteknologier, bæredygtige materialer og meget mere.

GTS-institutterne stiller de mange forskellige test- og udviklingsfaciliteter til rådighed på kommercielle vilkår for at understøtte innovation i dansk erhvervsliv og give virksomheder gode muligheder for at være på forkant af teknologiudviklingen.

Du kan læse mere om de mange forskellige faciliter, som GTS-institutterne har opbygget og stiller til rådighed på www.teknologiskinfrastruktur.dk.