innovation

Skatteomlægninger skaber ikke nødvendigvis innovation

Der har i den seneste tid i pressen været kritik af, at Danmark får for lidt ud af sin investering i forskning. Der bliver bl.a. peget på, at der er brug for mere videnspredning og skattekreditter. I GTS er vi helt enige i, at vi i Danmark skal blive langt bedre til at overføre og anvende viden, fordi det er forudsætningen for at skabe innovation og vækst. Derimod frygter vi, at generelle skatteomlægninger ikke får den ønskede effekt. Det risikerer blot at skabe aktivitet i bogholderiet og ikke i udviklingsafdelingen! Det afgørende er at sikre en moderne teknologisk infrastruktur og direkte implementering af ny viden og metoder blandt små og mellemstore virksomheder.
danske virksomheder

Mere viden hjem til danske virksomheder

Som et led i GTS-nettets internationalisering har GTS netop indgået en samarbejdsaftale med Eksportrådet. Den nye aftale sikrer forskning og innovation som grundlag for øget konkurrenceevne og øget internationalisering.
videnspredning videnspredningsrapport

Videnspredningsrapport uden internationalt perspektiv

Danmark har et godt udbud af innovationsredskaber, men der er brug for at styrke virksomhedernes efterspørgsel efter viden. Det er et par af konklusionerne i ny rapport om videnspredning bestilt af Videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen og udarbejdet af en ekspertgruppe nedsat af samme minister.
service innovation

Serviceinnovation vinder frem

Servicesektoren står i dag for 70 pct. af Danmarks bruttotilvækst og evnen til at skabe serviceinnovation har dermed stor betydning for Danmarks evne til at bevare sin position blandt verdens førende økonomier.
danske virksomheder

Mange danske virksomheder er ikke innovationspressede

Vi har netop offentliggjort en undersøgelse som viser, at kun 13 pct. af de danske virksomheder oplever et stort innovationspres, mens 35 pct. oplever et moderat innovationspres og hele 52 pct. stort set ikke er udsat for et pres om at være innovative.
virksomheder

Gode muligheder for SMV’er, der gerne vil udvikle sig

Der er taget en række initiativer, som har til formål at få flere danske virksomheder til at bruge vidensystemet. Det gælder fx muligheden for et innovationstjek.
videnkuponer

Verdens viden

Adgangen til internationale videnressourcer er helt afgørende for de danske virksomheders muligheder for innovation. GTS er på banen.
vækst

Vi er en del af løsningen

Ny vækst kommer ikke af sig selv. I de danske virksomheder bliver der knoklet hårdt hver eneste dag for at levere kvalitet og følge med markedet – og allerhelst finde de nye løsninger, som giver det afgørende forspring og måske sparker døren ind til et nyt marked.
private rådgivere

Viden skal ud at arbejde

I de senere år er der satset for ensidigt på at opbygge topviden, mens indsatsen for at sprede viden slet ikke er fulgt med.