danske virksomheder

Tænk stort, start med de små!

Danmark er stadig fanget af den økonomiske krise med mangel på arbejdspladser, alt for lav vækst og dårlig konkurrenceevne.
GTS, GTS-forening

GTS i det nye rådssystem

I forbindelse med den nye innovationsstrategi har uddannelsesminister Morten Østergaard foreslået en ny rådsstruktur med en sammenlægning af Strategisk Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation samt Højteknologifonden.
jobs hos DELTA

Gode ideer skaber jobs

Hvordan fastholder vi produktion i Danmark og skaber nye jobs, så vi sikrer velfærden og væksten? Det er tidens helt centrale spørgsmål.
konkurrenceevne

Ny international rapport om konkurrenceevne

Den årlige konkurrencerapport ”The Global Competitiveness Report” er netop udkommet. Af den fremgår det, at Danmarks konkurrenceevne er faldet fra en 3. plads i 2009, til en 8. plads i 2011 – for at lande på en 12. plads i 2012. Med andre ord: Det går den forkerte vej! Vi sakker bagud i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med som fx Sverige, Tyskland, Finland og USA.
bevillinger

Innovationsområdet har også brug for flerårige bevillinger

Det nye finanslovsforslag fra regeringen vil sikre universiteterne 3-årige bevillinger. Et godt og nødvendigt initiativ, der vil give arbejdsro til yderligere videnopbygning på universiteterne
private rådgivere

Der er hårdt brug for at sætte viden i arbejde!

Morten Østergaard og Ole Sohn har skudt arbejdet med Danmarks første innovationsstrategi i gang. Og tidspunktet er helt rigtigt. I februar offentliggjorde EU-Kommissionen nemlig på sin nyeste opgørelse over de europæiske landes forsknings- og innovationsevne, at Danmarks vækst i innovationsevnen er den tredjedårligste i Europa, særligt hvad angår de små og mellemstore virksomheder.
EU Innovation Scoreboard

EU-kommissionens innovationsopgørelse er udkommet

Hvert år udsender EU-kommissionen, Innovation Scoreboard, der er en opgørelse over medlemslandendes (og en række andre europæiske landes) performance og opgørelsen for 2011 blev offentliggjort her sidst i februar.
Teknologirådet

GTS beklager beslutning om at nedlægge Teknologirådet

Fra GTS side skal vi dybt beklage beslutningen om at nedlægge Teknologirådet, og vi vil kraftigt opfordre Uddannelsesministeren og forligskredsen til at omgøre beslutningen.
innovationsstrategi

Ny innovationsstrategi uden blind vinkel – tak!

Når mere end 60 pct. af de danske virksomheder igennem flere år hverken udvikler nye produkter eller services, og når både den hjemlige og internationale udløbsdato for gårsdagens løsninger nærmer sig faretruende, så er den gal. Lægger man dertil, at Danmark igen er tæt på at gå i egentlig recession, mens viden for flere milliarder kroner fryser inde på universiteterne i stedet for at blive omsat til udvikling og vækst, så skal der ikke ringe flere alarmklokker!
videnspredning videnspredningsrapport

Danmark skal sætte turbo på videnspredning

Danmark er fortsat ramt af finanskrisen, og samtidig bliver vi overhalet inden om på flere af de afgørende parametre for udvikling og vækst. Der er brug for hurtig handling. Viden skal omsættes til vækst.