Erhvervslivet skal have adgang til strategiske vækstteknologier

Forskning skaber grobund for, at danske virksomheder kan være i front og udvikle nye produkter og processer. Det er derfor helt forkert, at regeringen i Finansloven for 2016 lægger op til besparelser på forskningsområdet. Når det er sagt, er det til gengæld helt korrekt at prioritere midlerne fra forskningsreserven til den erhvervsrettede forskning.

GTS-institutterne er brændstof i vækstmotoren

I et debatindlæg ”Gør viden til aktiv vækstmotor” peger direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, på, at der er en kløft mellem universiteter og ikke mindst små og mellemstore virksomheder uden forskningsafdeling. Det betyder, at samfundet får for lidt værdi ud af investeringerne i forskning.
erhvervsliv

Vi behøver ikke genopfinde den dybe tallerken!

Jeppe Bruus (S) og Louise Riisgaard, chefkonsulent i Dansk Erhverv, har 28. oktober skrevet et debatindlæg til Altinget : forskning. Heri skriver de, at der er brug for et serviceeftersyn af samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv. Det er altid sundt med et serviceeftersyn, men man behøver ikke at genopfinde den dybe tallerken. Derimod bør man bygge videre på de ting, som fungerer godt.
Innovation Scoreboard

En flot anden plads med en brist

Da EU’s Innovation Scoreboard blev offentliggjort i starten af marts, kunne Danmark godt klappe sig selv på skulderen. Vi blev placeret som det andet mest innovative land i EU, og dertil klarede vi os bedre end resten af EU- landene på flere områder. Samlet set havde Danmark noget at glæde sig over, men som altid er der plads til forbedring.
IKT

IKT er en væsentlig driver for vækst

IKT vækstteam rapporten sætter IKT øverst på dagsorden. Hos Alexandra Instituttet byder vi derfor anbefalingerne velkomne.
innovation

Husk SMV’erne i innovationspolitikken

Betonmuren ligner først en hvilken som helst anden mur. Men pludselig sker der noget: Betonfladen lyser op og forvandler sig til et tydeligt, lysende reklameskilt – den er på samme tid mur og en skærm bestående af små lysdioder, der fungerer som et fjernsyn.
Danmarks Innovationsfond

Danmarks Innovationsfond

I starten af oktober blev alle Folketingets partier enige om lovforslaget til Danmarks Innovationsfond. Det er godt at se, at alle partierne vil styrke dansk vækst og innovation.
samfundspartnerskab samfundspartnerskaber samfundspartnerskaberne

Innovationstoget sat i gang

Som en del af forhandlingerne om fordelingen af næste års 859 millioner i forskningsreserven bliver der truffet beslutning om, hvilke samfundspartnerskaber for innovation den nye innovationsfond skal i gang med til næste år.
samfundspartnerskab samfundspartnerskaber samfundspartnerskaberne

Sparker samfundspartnerskaber gang i væksten?

Er der risiko for, at de nye samfundspartnerskaber om innovation blot bliver endnu et velment forsøg på at få viden i arbejde hos virksomhederne? Eller er det en ny mulighed for at skabe en succes, der sparker gang i dansk vækst og arbejdspladser?
Danmarks Innovationsfond

Ny innovationsfond med SMV fokus – tak!

Morten Østergaard har bragt en ny innovationsfond på banen, som det initiativ, der for alvor skal sætte skub i innovation og udvikling blandt de danske virksomheder.