Mere forskning og teknologi skal i spil

Her i marts mødes et internationalt panel i Danmark for at gennemgå det videnbaserede innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker det. Anders Bjarklev (rektor for DTU og formand for Danske Universiteter) og Søren Stjernqvist (adm. direktør for Teknologisk Institut og formand for de danske GTS-institutter) peger i denne kronik på, at mere teknologi skal i spil.

Vi skal blive bedre til at teste de gode ideer

Danske forskere og virksomheder er fulde af gode ideer, som med tiden kan blive til nye store eksportsucceser på verdensmarkedet. Men inden det sker, skal ideerne testes og afprøves på alle leder og kanter i så virkelighedstro omgivelser som muligt.

Spænder sproget ben for kunstig intelligens?

Vi får kun glæde af kunstig intelligens inden for fx kundeservice, hvis vi udvikler danske algoritmer, mener Jan Neerbek og Anders Kofod-Petersen, Alexandra Instituttet.

Hvordan får vi forskning ind i alle virksomheder?

Fordelene ved at foretage investeringer i forskning og udvikling er indlysende. Alligevel holder især de mindre virksomheder sig tilbage. Det skal der gøres noget ved, mener Christine Antorini og Ragnar Heldt Nielsen. Læs mere i denne kronik, der har været bragt i Børsen.

Hold innovationsagenterne udenfor erhvervsfremmereformen

Kan Danmarks innovationsevne afhænge af 64 forskningsaktive virksomheder? Nej, det holder ikke. Vi skal have langt flere små og mellemstore virksomheder i hele landet med på vognen. De har til stadighed brug for inspiration til at komme i gang med innovation.

Debat: Forskningsstrategi er ikke nok

Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort en publikation, der kortlægger erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling (FoU). Der er både gode og dårlige nyheder. 

Flot med Nobelpriser, men det haster mere med at få teknologi i anvendelse

Regeringen har netop fremlagt deres strategi for forskning og innovation. Ambitionen om flere nobelpriser får stor opmærksomhed. Men glem ikke, at Danmark også har hårdt brug for initiativer, der bringer teknologi bredt i anvendelse. Det skaber vækst og arbejdspladser.

Øger vi skellet mellem det digitale A og B-hold i dansk erhvervsliv?

Hvordan sikrer vi, at Danmark også i fremtiden er med i den digitale superliga? Det har Digitalt Vækstpanel en række anbefalinger til. Men er der risiko for at øge skellet mellem dem, der allerede er godt på vej og dem, der endnu ikke er kommet med på digitaliseringsbølgen?

Vi skal have uddannelse og teknologi op i højere gear

Et af tidens hotteste temaer er, hvad der skal til for at sikre, at vi også i fremtiden har produktion i Danmark. Claus Jensen, Dansk Metal og Søren Stjernqvist, GTS-foreningen og Teknologisk Institut, mener der i første omgang er brug for to ting. Læs mere i dette debatindlæg.

Hvis vi vil være verdensmestre i digitalisering, kræver det handling nu!

I GTS-foreningen har vi netop offentliggjort en analyse, hvor vi bl.a. har spurgt mere end 450 fremstillingsvirksomheder om deres brug af digitale teknologier.