Nøgletal for GTS-nettet

Nøgletal for GTS-nettet

Her er de mest centrale nøgletal for GTS-nettet i 2015:

  • En samlet omsætning på 3,8 mia. kr.
  • Den kommercielle omsætning på lidt mere end 3 mia. kr.
  • Omsætningen fra forsknings- og udviklingsaktiviteter (herunder resultatkontrakter med Styrelsen for Forskning og Innovation) på 772 mio. kr.
  • 18.024 unikke danske kunder, heraf 16.729 private danske virksomhedskunder
  • GTS-nettet deltog i 1.006 FoU-samarbejdsprojekter (danske og udenlandske)

Flere nøgletal kan findes i Performanceregnskabet

Hver år udgiver GTS-foreningen et Performanceregnskab, hvori du finde mere uddybende nøgletal og hvori du kan læse om GTS-institutternes nøgleaktiviteter i det forgangende år. Du finder en opsamling på resultatkontraktperioden og cases, hvori virksomheder fortæller om, hvordan de har haft glæde af GTS-institutternes nyudviklede kompetencer og faciliteter. Læs det nyeste Performanceregnskab for GTS-nettet.

Du kan også sende en mail til info@gts-net.dk eller ringe på 4516 2626, hvis du gerne vil have sendt et trykt eksemplar. Performanceregnskabet er skrevet i et samarbejde mellem GTS-foreningen og Styrelsen for Forskning og Innovation.

Find tidligere års Performanceregnskaber under Publikationer.

Nøgletal for institutterne

Nøgletal for de enkelte GTS-institutter finder du under GTS-institutter og på institutternes egne hjemmesider.