Årsmøde i GTS-nettet

GTS-foreningen afholder hvert år et årsmøde for en udvalgt kreds af interessenter fra politik, forskning, erhvervsliv og organisationer. Formålet er at samle de centrale beslutningstagere til en åben og udfordrende debat om et udvalgt tema med stor betydning for dansk erhvervsliv.


I 2016 var temaet for årsmødet “Mere digital damp på kedlerne – Hvordan kan samarbejde om digitale teknologier gøre Danmark til et attraktivt land at produktudvikle og producere i”. Årsmødet blev holdt d. 29. september 2016, og du kan læse programmet for dagen her.

For industrivirksomheder skal digitalisering spille sammen med fysisk produktion og produkter. Men hvordan skal virksomhederne gribe fat om den digitale revolutions mange muligheder? Det var det overordnede tema for årsmødet.

Dagens præsentationer

På dagen havde vi inviteret oplægsholdere fra ind- og udland til at komme og give eksempler på, hvordan der arbejdes med digitalisering i virksomheder og/eller på samfundsplan.

Dr. J.T Bergqvist er formand og CEO for det finske HUURE Group, og han satte fokus på, hvordan Finland målrettet arbejder med at udvikle digitale økosystemer og industrielle netværk, der skal styrke finske industrivirksomheders digitale omstilling og tværgående samarbejde. Hent Bergquists oplæg her

Torbjörn Lundahl er programdirektør for Ericssons nationale forskningssatsninger, herunder forskningsprogrammet ”5G for Sweden”. Han fortalte blandt andet om den stigende betydning af samarbejder i klynger og økosystemer. Hent Lunddahls oplæg her

Jesper Mogensen er CTO i den danske virksomhed SKOV A/S, der producerer ventilations- og produktionsstyringssystemer til svine- og fjerkræproducenter. Han fortalte om, hvordan virksomheden har udviklet sig fra producent af traditionelle ventilationssystemer til at gøre systemerne digitale og intelligente. Hent Mogensens oplæg her

Thomas Visti er CEO for den danske Robotvirksomhed MIR – Mobile Industrial Robots, der er en af succeshistorierne fra den stærke fynske robotklynge. Thomas Visti fortalte om fordelene ved at være en del af den fynske robotklynge. Hent Vistis oplæg her

Søren Stjernqvist er formand for GTS-foreningen og administrerende direktør på Teknologisk Institut. Han gav en række aktuelle eksempler på samspil mellem virksomheder og GTS-institutterne. Hent Stjernqvists oplæg her

Tre ordførere deltog i paneldebat

dsc_9863

Afslutningsvis deltog MF Rene Gade, Alternativet, MF Eva Flyvholm, Enhedslisten og MF Jakob Engel-Schmidt, Venstre i en debat om, hvordan Danmark skaber de bedste betingelser for, at danske virksomheder griber de nye digitale teknologier.

Udgivelse af ny publikation

I forbindelse med årsmødet udgav GTS-foreningen publikationen ”Mere digital damp på kedlerne”. I publikationen præsenterer vi en række aktuelle udviklingstendenser. Det sker blandt andet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 450 fremstillingsvirksomheder om deres anvendelse af digitale teknologier. Vi skriver om nogle af de udfordringer virksomhederne møder, når de vil implementere ny digital teknologi og vi kommer med seks anbefalinger til indsatser, der vil få langt flere fremstillingsvirksomheder i gang med digitalisering.

Du kan hente publikationen her

Mere information

Du kan læse mere om årsmødet i denne nyhed

Du kan læse et debatindlæg, vi fik bragt om årsmødets tema i Altinget, her

Eller du kan kontakte chefkonsulent i GTS-foreningen, Lars Fremerey, på mobil 45162621 eller mail lfr@gts-net.dk