Teknologirådet

GTS beklager beslutning om at nedlægge Teknologirådet

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS – Godkendt Teknologisk Service

Fra GTS side skal vi dybt beklage beslutningen om at nedlægge Teknologirådet, og vi vil kraftigt opfordre Uddannelsesministeren og forligskredsen til at omgøre beslutningen.

Teknologirådet udgør som institution og funktion en unik platform for at fremme og styrke et demokratisk grundlag for alle typer beslutninger og udviklingsplaner, der rummer et teknologisk element.

Gennem sine stærke og velafprøvede metoder til borgerinddragelse i håndteringen af store og komplekse problemstillinger har Teknologirådet været med til at sætte helt nye standarder, for hvordan teknologisk udvikling kan diskuteres og planlægges. Metoder der i høj grad er brug for stadig at få vedligeholdt og ajourført, i betragtning af den stigende kompleksitet og øgede indbyrdes sammenhæng der er i verdens udfordringer i dag.

Rådet har ikke alene i Danmark men også internationalt været med til at sætte helt nye standarder, for hvordan teknologiudvikling kan debatteres. Således er rådet blevet et internationalt pejlemærke for såvel etablering af tilsvarende institutioner som udvikling af metoder.
Herigennem har rådet etableret et omfattende internationalt netværk.

Fra GTS side finder vi således beslutningen om nedlæggelse af Teknologirådet grundlæggende forkert og tillige beskæmmende forhastet. I stedet bør der gives tid til en grundig og ambitiøs diskussion om hvordan rollen for Teknologirådet ser ud i et fremadrettet perspektiv.

GTS er enig i, at der er behov for at gentænke og udvikle rådet, men det vil være helt forkert i den proces at miste de opbyggede kompetencer og netværk. I en situation hvor verden står overfor store og markante samfundsmæssige udfordringer, der ikke alene kalder på radikalt nye teknologier og innovationer men også folkelig åbenhed og accept, er der brug for en instans der seriøst og fokuseret arbejder med metodeudvikling og formidling heraf. Denne opgave kan ikke bredes ud til ”alle”, der arbejder teknologiudvikling, men kræver vedholdenhed og fokus.

Vi vil opfordre til, at Folketingets politikere gentegner sin ”kontrakt” med Teknologirådet i lyset af de store udfordringer Danmark og verden står overfor, så Danmark kan fortsætte med at vise vejen på dette vigtige område.

Denne blog er også sendt som høringssvar fra GTS – Godkendt Teknologisk Service på vegne af de ni GTS-institutter.