Godt udspil til fordeling af forskningsreserven

Forskningsreserven skal snart fordeles. Regeringen lægger op til, at der prioriteres 300 millioner kroner til forskning i nye teknologiske muligheder, herunder kunstig intelligens og andre digitale teknologier. GTS glæder sig over prioriteringen. 

Danmark har i flere år været blandt de digitale frontløbere i Europa. Men der er et globalt kapløb i gang om at blive først og bedst inden for kunstig intelligens. Regeringen foreslår derfor, at der bliver afsat 300 millioner kroner som en del af oplægget til fordeling af forskningsreserven for 2019.

”Kunstig intelligens og andre nye teknologier kan hjælpe os til at skabe et bedre samfund og løse en lang række konkrete udfordringer. Hvis vi vel at mærke former teknologien efter vores værdier, så den understøtter et åbent og demokratisk samfund. Derfor er det afgørende, at Danmark er med i udviklingen – og at vi skruer op for vores forskning i kunstig intelligens”, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

I forbindelse med fordelingen af forskningsreserven sidste år blev der afsat 160 millioner kroner til forskning i nye teknologiske muligheder. Det glæder GTS, at regeringen dermed med det nye udspil lægger op til en markant højere prioritering af området.

”Vi har tidligere peget på vigtigheden af at prioritere strategisk forskning inden for teknologiområdet. Derfor glæder det os, at regeringen i sit udspil har opprioriteret området. Samtidig er det vigtigt at sikre midler til, at de nye teknologiske muligheder kommer bredt i anvendelse i dansk erhvervsliv og dermed skaber innovation og vækst”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Regeringen lægger op til, at:

– 220 millioner kroner skal gå til strategisk forskning inden for nye teknologiske muligheder, og midlerne rettes mod forskning inden for bio- og life science, materialeudvikling, produktionsteknologi og -systemer. Af midlerne til forskning i nye teknologiske muligheder øremærkes 100 millioner kroner til aktiviteter i et nationalt center for forskning i digitale teknologier, der skal gå på tværs af forskningsinstitutionerne i Danmark.

– 80 millioner kroner skal gå til forskning i digitale teknologier som kunstig intelligens (AI), big data, Internet of Things, it-sikkerhed med videre, med fokus på kapacitetsopbygning af den danske talentmasse.

Læs mere her

Foto: Andy Kelly, Unsplash