Gode ideer til smarte produkter skal bringes helt i mål

Produkter som tilpasser sig brugeren, og som snakker sammen? FORCE Technology står bag ”Nordic IoT Center”, som hjælper dansk erhvervsliv med at udvikle og implementere ideer til nye intelligente produkter. 

Af Daniel Boberg, konsulent i GTS-foreningen

Internet of Things (IoT) er en af tidens helt store teknologiske trends. Det handler om produkter, som kan snakke med hinanden og forenkle brugernes tilværelse. FORCE Technology vil ruste dansk erhvervsliv til at udnytte de muligheder, der er ved at udvikle nye IoT-løsninger. Det sker ved at samle aktører, kompetencer og faciliter inden for IoT i et ”Nordic IoT Center”.
FORCE Technology oplever, at danske virksomheder har masser af gode ideer til, hvordan de kan gøre deres produkter intelligente, men de har også udfordringer med at komme fra idé til reelle løsninger. Det gælder især for de små og mellemstore danske virksomheder. Nordic IoT Center er derfor blevet oprettet for at imødekomme behovet for sparring, rådgivning, test og videndeling om IoT. Formålet er at hjælpe virksomheder gennem hele produktudviklingsprocessen – fra idé til markedsgodkendt produkt.

Nordic IoT Center har overordnet 5 faser, som dækker over hele produktudviklingsprocessen (klik på billedet for større version)

IoT stiller nye krav og kræver nye udviklingsmetoder og tværgående samarbejde

IoT er produkter, der kan kommunikere og levere data til brugeren, en virksomhed eller andre produkter. Derfor kan IoT i høj grad betragtes som en del af et system. Det ligger i IoTs natur, at teknologiernes gevinster er tæt knyttet til, at forskellige produkter taler sammen, og at udbydere af produkter og services samarbejder. Det kræver, at der i højere grad bliver arbejdet funktionsorienteret frem for objektorienteret, når der skal udvikles IoT produkter.

”Det er ikke selve ”dimsen” – ’’IoT’en’’ – der er interessant, men hvad den arbejder i relation til. Objektet, man kigger på, er ikke ”dimsen”, men det system det indgår i. Kravene er derfor blevet mere plastiske, de er blevet applikationsafhængige frem for produktafhængige”, siger Anders Mynster, senior konsulent fra FORCE Technology.

Det stiller høje krav til den fornødne viden og kompetencer for at udvikle IoT-løsninger, da samtlige aspekter skal afdækkes herunder software, sensorer, kommunikationsteknologier, cloud-lagring, dataanalyse, netværk, sikkerhed og juridisk rådgivning. Det er derved en udfordring for de fleste virksomheder at finde de rette kompetencer, samarbejdspartnere og viden, da det kun er meget få virksomheder, som har samtlige ressourcer til at opbygge det hele selv.

Nordic IoT Center tilbyder derfor en one stop shop, hvor FORCE Technology hjælper virksomheder med faciliteter, rådgivning, vidensdeling og med at finde de rette samarbejdspartnere. FORCE Technology kan ikke løfte hele opgaven alene, derfor har Nordic IoT Center partnerskaber med blandt andre universiteter, udviklingshuse, Electronic Manufacturing Services (EMS) og andre GTS-institutter, så centeret kan tilbyde virksomhederne en komplet løsning. Dermed vil Nordic IoT Center skabe vidensdeling og samarbejde mellem virksomheder, så mange forskellige typer af virksomheder kan bidrage til et fælles økosystem og skabe løsninger, der kan operere sammen med andre systemer.

En af dem, der glæder sig over Nordic IoT Center er Kristian B. Thomsen, Lead Product Manager, Kamstrup som mener:

”Nordic IoT Center kan gøre en stor forskel ved at hjælpe virksomhederne med at navigere indenfor IoT-feltet og udpege, hvilke partnere de med fordel kan samarbejde med”.

Vi skal udvikle et fælles sprog og stille krav til cybersikkerhed

Det er en stor udfordring for virksomheder at producere produkter pga. det nuværende fragmenterede billede med mange lukkede IoT-systemer og arkitekturer. Markedet er præget af mange og inkompatible standarder inden for IoT. Den manglende harmonisering medfører, at mange IoT-produkter har svært ved at kommunikere med hinanden. Nordic IoT Center vil derfor deltage i internationale standardiseringsaktiviteter og vil kunne agere som uvildigt rådgivningscenter.

”Vi skal være bedre til at fortolke de regler, der findes i dag, og deltage aktivt i standardisering på internationalt niveau. Vi skal kunne stå for en gennemgribende formidling”, fortæller Anders Mynster.

Derudover er der en udfordring ved, at mange fagligheder skal mødes i udviklingen af IoT-produkter. Anders Mynster synes, det matcher godt med GTS-rollen, at FORCE Technology påtager sig en rolle i forhold til at bringe partnerne sammen samt skabe et fælles sprog og en fælles forståelse af IoT.

”Ambitionen er at få afdækket hele værdikæden, ved at snakke med danske aktører, og samle kompetencer. Det er matchmaking. Men det er også at være tolk, hvor vi skal oversætte tekniske forklaringer til dem, der muligvis ikke er så tekniske”, siger Anders Mynster.

IoT-produkter kommuniker, hvilket ofte foregår via internettet, det stiller helt nye krav til sikkerhed.

”Forestil dig at en hacker kan styre dit køleskab, lys, opvasker m.m. Det er et helt nyt sikkerhedsperspektiv”, forklarer Anders Mynster og fortsætter ”En hacker, der angriber en moderne vaskehal, ville potentielt kunne åbne og lukke dørene til bilvasken, så køretøjer bliver fanget, eller banke dørene ind i bilerne og på den måde ødelægge bilerne og muligvis såre passagererne”.

Derfor har FORCE Technology i forbindelse med Nordic IoT Center indgået et samarbejde med Alexandra Instituttet om sikkerhed for IoT-produkter.

”Hvis folk har et smart produkt, hvordan kan vi så teste det på en anden måde, end vi gør i dag. I dag er der meget få krav til, hvordan et produkt skal beskyttes mod cyberangreb. Det vil havde stor værdi for erhvervslivet og forbrugerne, hvis det lykkes os at lave en guide til, hvordan man kan sikre sig mod angreb og opbygge nogle standarter som en mærkningsordning for produkter”, fortæller Anders Mynster.

Nye IoT TestSelv-faciliteter

Som en del af Nordic IoT Center har FORCE Technology etableret en TestSelv-facilitet i Hørsholm og Aarhus.

”Det er en ny tilgang til testfaciliteter, hvor virksomhederne selv kan komme og teste, og få råd og vejledning undervejs i testforløbet af FORCE Technology’s IoT-eksperter. Det gør testfaciliteten mere tilgængelig, og det giver virksomheden mulighed for at opbygge kompetencer i og viden om test af deres produkter. Disse kompetencer kan være til stor gavn for virksomheden, når nye produkter skal udvikles”, siger Anders Mynster.

En af de virksomheder, der allerede har haft glæde af den nye TestSelv-facilitet, er Danfoss.

”Det er ofte omkostningstungt at teste de her ting. Derfor er det en stor fordel for os, at vi ikke skal ud at investere i dyre måleinstrumenter. Vores adgang til faciliteterne hos FORCE Technology gør vores udviklingsarbejde billigere og mere fleksibelt”, siger Jesper Bruhn Hansen, R&D Engineer hos Danfoss og fortsætter: ”Det betyder, at vi er meget mere aktive i testforløbet. Vi kan direkte inddrage egne erfaringer med vores produkter i testopstillingen og i målingen. At testen foregår i et miljø med eksperter fra FORCE Technology lige ved hånden er også en fordel. Hvis der opstå et problem i forbindelse med testen, kan vi med det samme få hjælp fra eksperterne. Det bringer udviklingsarbejdet hurtigt videre”.

Stort netværk af IoT-udviklere og partnere

Som et led i at skabe en stærk platform for udbredelsen af IoT i Danmark har FORCE Technology oprettet ”IoT og wireless klubben”. Klubben er specielt orienteret mod SMV’er med begrænsede ressourcer. Som medlem får man undervisning i udvikling af smarte produkter og adgang til FORCE Technology’s testfaciliteter og dermed mulighed for at komme ind og afprøve sine ideer og sikre et robust design.

”Vi har et netværk på mere end 9000 kunder, vi kan trække på i forskellige sammenhænge. Samarbejdspartnere og relationer betyder meget og tilfører en stor værdi, der ofte bliver overset. Derfor har vi oprettet wireless klubben, hvor vi skaber vidensdeling og relationer, og dermed skaber et økosystem af viden”, fortæller Anders Mynster.

Denne case er en ud af ni, der er bragt i publikationen: Den teknologiske videnbro – nu og i fremtiden