God vejafmærkning skal sikre selvkørende biler

Arbejdet i ASTM-komiteerne E12.10 og D4.38 omfatter foruden vejstriber alle former for sikkerhedsafmærkning på vejnettet såsom reflektorer og vejskilte. FORCE Technology hjælper med viden til ASTM-standarden for mobil måling af vejstribers nattesynlighed.

Af Hans Ole Nielsen, DELTA

I dag anvendes ”Lane Departure Warnings Systems” (LDWS) eller ”Lane Keeping Assitance” (LKA) systemer i flere nyere bilmodeller for at sikre, at bilerne holdes i sporet, hvis chaufføren er uopmærksom. Denne teknologi er baseret på detektion af vejstriber ved hjælp af kamerateknologi og sikkerheden afhænger af synligheden af vejstriberne. Derfor bliver kvaliteten af vejstribernes optiske egenskaber både om dagen og om natten endnu mere afgørende for sikkerheden i fremtiden.

FORCE Technology er med til at sætte standarden

Måling af vejstribers synlighed er derfor i disse år et vigtigt standardiseringsområde. FORCE Technologys afdeling DELTA deltager derfor i såvel det europæiske CEN som det internationale ASTM standardiseringsarbejde indenfor måling af vejstribers synlighed.

Inden for ASTM – der er globalt dækkende – har FORCE Technology udarbejdet et forslag til en standard for mobil måling af vejstribers synlighed om natten. Dette forslag er behandlet i 2016 og vil blive sendt til international høring i 2017. Arbejdet i ASTM-komiteerne E12.10 og D4.38 omfatter foruden vejstriber alle former for sikkerhedsafmærkning på vejnettet såsom reflektorer og vejskilte.

FORCE Technology har med baggrund i sin ekspertise indenfor udvikling af opto-elektroniske sensorsystemer udviklet et målesystem, LTL-M, der er i stand til at måle vejstribers synlighed om natten. Systemet er patenteret og er unikt på verdensplan.

Vejdirektoratet vil – ikke mindst på baggrund i regeringens fokus på selvkørende biler – for fremtiden fokusere på kvaliteten af vejstriber. Således vil Vejdirektoratet i 2017 i samarbejde med FORCE Technology teste det mobile målesystem på danske veje.

Yderligere information

For yderligere information om måling af vejstriber kontakt Hans Ole Nielsen, udviklingschef, DELTA – en del af FORCE Technology, hon@delta.dk, tlf. +45 72 19 47 08.

Læs mere her