Gevinster at hente på effektiv brug af it

Af Dorthe Christiansen, Informationschef i GTS-foreningen

Små og mellemstore virksomheder har sjældent indblik i, hvordan virksomheden kan udvikles og effektiveres ved hjælp af it. Dertil kommer, at virksomhederne ofte ikke har et overblik over it-markedet. Derfor ender virksomheder alt for ofte med itløsninger, der er for dyre og komplekse, og som ikke understøtter forretningen fuldt ud.

Det er ifølge Jan Overgaard, der er centerleder for det landsdækkende IBIZ-Center, nogle af de udfordringer, disse virksomheder i dag står overfor.

»It-rådgivning målrettet de små og mellemstore virksomheder er stadig et forholdsvis uopdyrket område. Der er kun få egentlige it-rådgivere, som henvender sig direkte til små og mellemstore virksomheder.
Samtidig har mange af de især mindre virksomheder ikke tradition for at købe it-rådgivning i forbindelse med en it-investering. Der er derfor et marked for professionel it-rådgivning, der hjælper virksomhederne med at forbedre deres forretning og deres konkurrenceevne ved hjælp af it-løsninger, der matcher forretningen,« siger Jan Overgaard.

God oplevelse

IBIZ-Center afholdt i samarbejde med DS Håndværk & Industri sidste år et temamøde, hvor deltagerne bl. a. fik gode råd om it i forretningen. En af deltagerne, der fik vejledning af en konsulent fra IBIZ-Center, var Michelle Møgelvang fra virksomheden Overbeck Stål:

»Det var en rigtig god oplevelse at få ny viden. Samtidig affødte dialogen med IBIZ-Center nogle rigtig gode betragtninger.
Det overordnede billede, konsulenterne havde af virksomheden, var meget retvisende og med god føling for virkeligheden her. Flere løsningsforslag var bestemt også realistiske og omkostningsvenlige. Men problemstillingen her er mangel på tid til fordybelse i tunge emner som implementering af fx nyt ERP system. Selvom vi er klar over, at nye it-løsninger netop kunne frigive mere tid, bliver vi desværre bremset i udviklingen på grund af den manglende tid,« fortæller Michelle Møgelvang og uddyber:

»Vi bruger rigtig meget tid på at leve op til de lovmæssige eksterne krav ( BR08, CE mærkning/ certificering m. m.). Det er tunge processer at arbejde med, og når dette arbejde er afsluttet, vil det formentlig stille andre og nye krav til vores it-løsning. Det er også en af grundene til, at vi har været lidt tilbageholdende med de store investeringer. Men overordnet set, har det været rigtigt godt at høre om it-mulighederne, også selvom vi ikke har fået ført de »ønskede« ændring ud i livet. For processen har sat gang i en masse tanker og åbnet øjnene for, hvilke støtteværktøjer der findes derude.«.

Inspiration er vigtig

Ifølge erhvervsudviklingschef Steen Hoeck Klausen, DS Håndværk & Industri er det ikke udsædvanligt, at virksomhederne på den ene side finder de nye muligheder interessante, men på den anden side har svært ved at finde de nødvendige ressourcer til at komme videre:

»Vi oplever i stigende grad virksomhedens interesse for digitalisering af deres virksomhed, men at virksomhederne har svært at finde de nødvendige ressourcer til at gennemføre processen i virksomheden. Det er mit indtryk, at mange har nydt godt af råd og vejledning fra IBIZ-Centerets medarbejdere. Det kan godt være de ikke handler i dag, men inspirationen kan de tage med sig,« siger Steen Hoeck Klausen.

Steen Hoeck Klausen var ophavsmand til temamødet, og han fortæller, at han i det hele taget har et godt samarbejde med IBIZ-center:

»It-udviklingen går utroligt stærk, og det er ofte svært for virksomhedsejerne at overskue de mange muligheder og løsninger. Det er netop her DS og IBIZCenter kommer ind i billedet. DS har styr på branchetendenser-og løsninger, mens IBIZ-Center kan hjælpe med en behovsafklaring i virksomhederne. Netop behov er centralt i forhold til at vælge den rigtige itløsning og få den rigtige dialog med mulige leverandører. Samarbejdet understøtter dermed DS vision om at gøre hverdagen nemmere for medlemsvirksomhederne. At det tilmed er gratis for virksomheder, er jo også et plus,« siger Steen Hoeck Klausen.

Når virksomhederne skal i hus med en ny it-løsning, anbefaler både Steen Hoeck Klausen og Jan Overgaard, at virksomheder får professionel rådgivning, der sikrer, at virksomheden får lige præcis den it-løsning, der understøtter forretningen – hverken mere eller mindre. Og i den forbindelse kan IBIZ-Centeret uvildige itrådgivernetværk være løsningen.

Artiklen har været bragt i DS bladet d. 13. marts 2013. Se den her på side 8-9.

Læs mere om IBIZ-Centeret her