asfalt

Gammel asfalt på nye veje

af Mette Frølich, kommunikationsassistent hos GTS-foreningen 

Teknologisk Institut deltager i et nyt projekt, der potentielt kan spare samfundet for 70 mio. kr. om året ved at genanvende gammel asfalt.

Når asfalten på en vej er blevet for gammel og slidt, bliver det affræset. Ca. 1 mio. tons asfalt blev affræset i 2013 i Danmark, men kun 15 % blev genanvendt som belægning på nye veje. Det vil et nyt projekt mellem Teknologisk Institut, Lemminkäinen, Asfaltindustrien, Kommunernes Landsforening og Vejdirektoratet lave om på.

Som det ser ud nu, så er det kun tilladt at genanvende op til 30 % af affræset asfalt til nye belægninger. Samarbejdspartnerne i projektet sigter efter at nå op på de 30 %. Men de har også en ambition om at skabe grundlag for at kunne hæve den tilladte grænse, så mere gammel asfalt kan blive genanvendt.

Både godt for pengepungen og miljøet

Højere genanvendelsesprocent vil ikke kun være godt for miljøet, men også for samfundsøkonomien. I 2013 blev ca. 3,5 mio. tons nyt asfalt produceret. Hvis den udtjente affræset asfalt i stedet for var blevet genanvendt, kunne det totalt set have sparet samfundet 70 mio. kr. om året alene i råvareudgifter.

Teknologisk Institut hjælper med udfordringerne

Dog er der en del udfordringer, hvis genanvendelsesprocenten skal stige. På trods af Lemminkäinens erfaring med at anvende genbrug i egen produktion, mangler de et dokumentationsgrundlag, som samler viden om belægninger uden genbrug og belægninger med genbrug.

”Hos Teknologisk Institut støtter vi Lemminkäinen i dette ved at indsamle erfaringer fra ind- og udland. Bl.a. ud fra det kan vi opstille kravspecifikationer for anvendelsen af genbrug. Før dokumentationsgrundlaget er på plads, kan vi ikke rykke ved grænsen for genanvendelsesprocenten, ” siger Thomas Pilegaard Madsen, faglig leder på Teknologisk Institut.

”En anden udfordring er forurening, ” fortæller Thomas. ”Når der kun fræses i ét lag, så er risikoen for forurening af ædle materialer stor. Dette adresserer vi igennem bedre fræsemetodikker og en optimeret sortering af kildematerialer.

Det samlede budget er på ca. 6 mio. kr., hvor tilskuddet udgør ca. 2.5 mio. kr. I projektet deltager Teknologisk Institut, Lemminkäinen, Asfaltindustrien, Kommunernes Landsforening og Vejdirektoratet. Teknologisk Institut er overordnet projektleder og sikrer fremdriften i projektet, og at de opstillede mål nås.

Det gør Teknologisk Institut:

  • Etablerer det forskningsmæssige fundament ved at samle erfaringer fra ind- og udland
  • Opstiller kravspecifikationer for anvendelsen af genbrug
  • Kortlægning af de miljømæssige forhold
  • Evaluering af materialeegenskaberne
  • Etablering af fuldskalaforsøg
  • Løbende og afslutningsvis formidling af projektets formål og resultater

Yderligere information på www.teknologisk.dk