Styrkede videnbroer mellem danske virksomheder og forskningsinstitutioner skal sikre, at forskning inden for fotonik og sensorteknologi bliver omsat til kommercielle succeser for dansk erhvervsliv.

Danmarks konkurrenceevne afhænger af evnen til at omsætte forskning til kommercielle succeser. Desværre viser flere studier, at vi i Danmark scorer lavt på især SMV’ernes innovationsevne og investering i FoU, samarbejde mellem virksomheder og universiteter, samt antallet af nye start-ups.

Konkurrenceevnen styres af evnen til at omsætte forskning til kommercielle succeser

Det danske erhvervslivs produktivitet og konkurrenceevne drives især af investeringer i forskning og udvikling (FoU) og ny teknologi. Internationale evalueringer viser dog, at Danmark scorer lavt på den kommercielle værdiskabelse af forskningsinvesteringer. Herunder er det særligt SMV’ers innovationsevne og investering i FoU, samarbejde mellem virksomheder og universiteter og antallet af nye start-ups, der er en udfordring for Danmarks fremtidige evne til at omsætte forskning og teknologi til kommerciel succes.

Særligt vanskeligt er det for start-ups baseret på grønne og avancerede teknologier, da vejen til kommerciel succes er længere, mere kompleks og kapitalkrævende. Men kommercialisering og skalering inden for deep-tech og herunder særligt nøgleteknologier er afgørende, hvis Danmark skal lykkes med ’the twin transition’, dvs. at gennemføre digitalisering og grøn omstilling på samme tid.

Øget samarbejde, innovation og flere deep-tech start-ups skal bane vejen mod ”the twin transition”

Ambitionen med projektet er at sikre, at Danmark bliver i stand til at imødekomme den grønne omstilling med nødvendige, men nye og ukendte kerneteknologier, ved at blive bedre til at omsætte forskning til anvendelse i små og mellemstore virksomheder og øge disses FoU-indsats.

Projektet forankres i hhv. Center for Anvendt Fotonik med fokus på at etablere en bedre videnbro mellem danske virksomheder og førende danske forskningsmiljøer inden for fotonik og Center for Avancerede Sensorteknologier, med fokus på at modne og sensorteknologiske forskningsresultater og sikre, at de kommer i anvendelse i de danske virksomheder.

I forbindelse med projektet har FORCE Technology udarbejdet en kort video, hvor forretningsudviklingschef Martin Krogstrup Nielsen forklarer om de problemstillinger, som projektet skal beskæftige sig med.

Videoen giver dig mulighed for at få et indblik i projektets forløb, set med en insiders øjne.

Du kan læse mere om projektet i den fulde artikel her

Foto: FORCE Technology