innovationsinfrastruktur

Fremtidens innovationsinfrastruktur

”Fremtidens innovationsinfrastruktur” er et teknologi- og innovationsfremsyn, som skal bidrage til at identificere, i hvilke retninger fremtidens innovationsinfrastruktur sandsynligvis vil udvikle sig med henblik på, at GTS-institutterne potentielt kan opfylde fremtidige behov til gavn for dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Fremsynet har fokus på identifikation af nye behov og efterspørgselsmønstre efter teknologisk service set i lyset af den teknologiske udvikling og erhvervslivets måde at tilrettelægge deres produktion og innovationsprocesser på. Fremsynet har fokus på innovationssystemet i sin helhed dog med et særligt blik for test og prøvningsfaciliteter. Erhvervsområderne ”energi” og ”sundhed & velfærd” indgår i fremsynet til illustration af de teknologisk udfordringer.

Fremsynet for Fremtidens innovationsinfrastruktur peger på:

Udviklingen af innovationsinfrastrukturen vil i de kommende år være påvirket af en række drivkræfter og udviklingstendenser, der vil sætte nye vilkår for erhvervslivets efterspørgsel efter viden. Der vil efter alt at dømme ske ændringer som følge af bl.a.:

  • Ny teknologisk udvikling, som både vil aftegne sig i konkrete løsninger, men også udfolde sig ved nye teknologisystemer som smart grid, nye produktionssystemer o.l.
  • Reindustrialisering, som bl.a. vil kunne udspringe af en større grad af automatisering og digitalisering.
  • En videnefterspørgsel, der både bliver internationaliseret og specialiseret ved, at kravene til høj excellent kvalitet stiger samtidig med at andre ydelser billiggøres gennem automatisering og derved i højere grad konkurrenceudsættes på pris.
  • Fortsat stor – stigende – fokus på, at produkter lever op til en række kravspecifikationer (funktionsevne, miljø etc.), som skal dokumenteres.

Fremsynet er udarbejdet for Styrelsen for Forskning og Innovation af en arbejdsgruppe fra GTS-nettet bestående af: DELTA (kontraktholder og projektleder), Alexandra Instituttet, DBI, DFM, DHI, FORCE Technology, Teknologisk Institut og GTS-sekretariatet. Analyseteamet bag fremsynet blev stillet af Analyse og Erhvervsfremme på Teknologisk Institut. I samme omgang blev der også lavet et fremsyn for Avancerede Materialer og Smarte Produkter og Internet of Things.

Læs hele fremsynet for Fremtidens Innovationsinfrastruktur (PDF)