hospitalsseng

Fremtidens hospitalsseng

En typisk hospitalsseng vejer ofte op mod 150 kilo og fylder meget. Alexandra Instituttet skal lave brugerstudier på fremtidens hospitalsseng, kaldet Ability-sengen, for Nyt Hospital Nordsjælland. Tilte-funktion, der gør det nemmere at vende og vaske patienter og samtidig reducerer udviklingen af bl.a. tryksår og urinvejsinfektion samt en kraftig vægtreducering, der gør den mere mobil og nemmere at rengøre.

Sådan ser det bud ud til fremtidens hospitalsseng, som industriel designer og opfinder Bo Fich fra IDEAbility har sat stregerne til. Projektet hedder ”Den Fleksible Hospitalsseng” og bygger både på hans egne erfaringer med hospitalsvæsenet, men også på hans 30 års erfaring med at udvikle kontormøbler i Holland, Tyskland og USA. En viden, der har givet ham en dyb viden om produktionsteknologi.

Mere selvhjulpne og færre løfteskader

Han har så at sige visket tavlen ren for, hvordan fremtidens hospitalsseng kan se ud. Målet med sengen er at gøre patienterne mere selvhjulpne, skabe færre løfteskader og gøre sengen lettere at køre rundt og rengøre for serviceassistenterne.

Alexandra Instituttet skal lave feltstudier på sengen.

“Vi har en leverance, der hedder “Patientens Stemme”, og skal observere og interviewe patienter og personale i deres omgang med den eksisterende hospitalsseng for at se, hvordan de bruger den og hvilke behov, den dækker og hvilke behov, den ikke dækker,” fortæller Sarah Maria Rasch, antropolog i Pervasive Healthcare på Alexandra Instituttet.

Hun snakker også med patienterne om fremtidens hospitalsseng ud fra en prototype, der er 3D-printet, for at få input til den videre proces.

Se video med Bo Fichs bud på fremtidens hospitalsseng

Brugerstudier er afgørende

Bo Fich betegner brugerstudierne af sengen som et afgørende skridt. Han håber, at man kan skabe en dansk virksomhed. Primært fordi han oplever, at man i Danmark, i modsætning til i udlandet, møder en enestående åbenhed, hvor både læger og sygeplejersker indgår i dialogen.

“Hvis du skal skabe sådan et produkt og virksomhed, så er du nødt til at have en dialog og få inspiration fra brugerne.”

Inspirationen til Ability-Sengen kommer fra to niveauer. Et senge-projekt til hjemmeplejen for otte år siden gav Bo Fich grundlæggende viden om hospitalssenge.

Men det var en personlig oplevelse for fire år siden, hvor han blev opereret på et state-of-art hospital i England, hvor han oplevede sengen, som noget tungt og ikke særlig funktionelt.

“Jeg oplevede, hvor tung og svær den var at håndtere for portørerne og fik samtidig ondt af personalet, når de skulle flytte mig til et transportleje. Det er slidsomt, men også nedværdigende som patient. Samtidig kunne jeg se, hvor håbløs den var at gøre ren.”

Bygget på en platform

Oplevelsen satte sig, og han tænkte, at det måtte kunne gøres bedre.

“En traditionel hospitalseng er smedearbejde, der består af stålrør, der bliver bukket og svejset. Men jeg sagde, at hvis det skal fungere i fremtiden, så skal vi udvikle en seng, der kan produceres industrielt. Alle elementer skal trykstøbes i aluminium og sprøjtestøbes i kompositplast.”

Meget af inspirationen til sengen kommer fra bilindustrien. Det dyreste at udvikle på en bil er selve platformen. En af ideerne med sengen er, at den er konstrueret med en ’platform’. Det vil gøre den billigere at producere. Men også nemmere at fremtidssikre.

Inspirationen kommer også fra udviklingen af styringen til de elektromotorer, der kan sidde flere hundrede af i moderne biler. De gør alt fra elektrisk rudehejs til motorstyring af sæder. De er af høj kvalitet og fås til en lav pris.

“Hvis du kigger på en traditionel seng, så sidder der motorer og løse synlige ledninger, men der har vi gået den anden vej og sagt, at alt det skal skjules, så sengen er nem at gøre klinisk rent. Vi gemmer derfor motorerne i bjælkerne.”

fremtidens hospitalsseng

En af udfordringerne er at finde investeringsmidlerne. Især til de meget store start-omkostninger til værktøjer, fordi markedet er lille i Danmark. Det totale markedspotentiale over en årrække er måske 35.000 senge. Hvilket svarer til, hvad en mellemstor international producent laver årligt.

“Vi skal ud i verden og have solgt senge. Derfor er grundtanken, at sengen er eksportegnet, bl.a. fordi den kan skilles ad. Det gør den også nemmere at servicere. Men vi var ikke kommet frem til sådan et koncept, hvis vi var en normal sengeproducent med et traditionelt produktionsaparat. Vi kommer med noget, der er så anderledes, at det ændrer markedet,” forklarer han.

Stadigt forbedringspotentiale

Ifølge Minna Nordahl Jørgensen, innovationskonsulent på Nyt Hospital Nordsjælland og projektleder på projektet, er det centrale spørgsmål, hvordan en ny sengeløsning kan forbedre patientoplevelsen og arbejdsmiljøet for medarbejderne.

“Udviklingen af sengen passer godt i de her år, hvor vi skal gennemføre en række innovationsprojekter, der alle har til formål at udfordre, hvad der skal være en del af fremtidens akuthospital i Hillerød, som skal stå færdigt i 2020.”

Hele indretningen af et akuthospital må forventes at være væsentligt forskellig fra i dag. Derfor er det nu, at man skal udfordre de eksisterende forhold. Derudover er det et mål, at der skal findes otte procent i besparelser på driftsbudgettet. Sengeprojektet kan måske vise sig at være en vej til en mere rationel og effektiv drift, som samtidig tilgodeser patienter og medarbejders forhold.

Hun har ikke svaret på, om sengen kan udfylde det behov, hvilket netop er, hvad brugerundersøgelsen skal være med til at belyse. Men hun finder konceptet interessant og tror på at konceptet kan give et helt andet flow på hospitalet og gøre det mere effektivt, hvilket er værd at udforske.

En af fordelene ved konceptet er, at man minimerer behovet for at forflytte patienterne, da sengen er delt i en patient base og et sengechassis, og at patienten flyttes på patient-basen. Det minimerer de ubehagelige situationer og fysiske smerter ved forflytning.

Hun håber, at patienternes og personalets indspark kan være med til at kvalificere sengen.

Vigtigt med inspiration udefra

På Nyt Hospital Nordsjælland er udsyn et nøgleord, da det at hente inspiration udefra bliver vigtigt for at skabe fremtidens hospital. Hun fremhæver derfor, at det er interessant at samarbejde med en privat part med erfaring fra helt andre brancher, og som formår at se en seng som et højteknologisk produkt med mange motorer og robotteknologi.

“Det stiller selvfølgelig også krav til, at det kan lade sig gøre, og at det kan leveres. Men vi synes, at det er ret spændende at kaste os ud i et samarbejde med en utraditionel privat partner, fordi de ikke har normal levering til hospitalssektoren. Vi har valgt at gentænke, hvad en hospitalsseng er, hvilket gør det ekstra spændende.”